ruit
de 9 ruiten in hun draaipunten
 

ruiten in dp 1 en 5, -45 gr rotatie
ruiten in dp 2 en 6, 90 gr rotatie
 
 
 
ruiten in dp 4 en 8 rotatie 90 graden
ruiten in dp 7 en 3 rotatie -45 graden
 
 
 
 
 zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 header ruit
gelijkzijdig parallellogram of ruit:  "Ruit"                                terug naar de inleiding
                                                                                     voorbeelden
de zijden:                            n                                                ruiten en trapeziums           
de lange diagonaal:      2* hn = 2*sqrt(3*n*n/4);                   ruiten en gelijkzijdige driehoeken             
de korte diagonaal:             n                                                 ruiten en boxen
 
 

class Ruit extends Vormen { 
Ruit(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 if (d == 0) {vertex(0, hn); vertex(-n/2, 0); vertex(0, -hn); vertex(n/2, 0);}  
 if (d == 1) {vertex(0, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, -2*hn); vertex(n/2,-hn);}  
 if (d == 2) {vertex(n/4, hn/2);vertex(-n/4, -hn/2); vertex(n/4, -3*hn/2); vertex(3*n/4, -hn/2);}  
 if (d == 3) {vertex(n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, -hn); vertex(n, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(n/4, 3*hn/2); vertex(-n/4, hn/2); vertex(n/4, -hn/2); vertex(3*n/4, hn/2);}  
 if (d == 5) {vertex(0, 2*hn); vertex(-n/2, hn); vertex(0, 0); vertex(n/2, hn);}  
 if (d == 6) {vertex(-n/4, 3*hn/2); vertex(-3*n/4, hn/2); vertex(-n/4, -hn/2);vertex(n/4, hn/2);}  
 if (d == 7) {vertex(-n/2, hn); vertex(-n, 0); vertex(-n/2, -hn); vertex(0, 0);}  
 if (d == 8) {vertex(-n/4, hn/2); vertex(-3*n/4, -hn/2); vertex(-n/4, -3*hn/2); vertex(n/4, -hn/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets van de in hun draaipunt roterende ruiten met in het midden een vierkant met zijden a . De schets maakt ook gebruik van class  "Rechthoek"
 
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[9]; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6;  
 float a = sqrt(2*n*n);  
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 int dp = 1; 
 vorm[0] = new Ruit(n, dp, x-3*n/2, y-hn, 30, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Ruit(n, dp, x+3*n/2, y-hn, -30, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Ruit(n, dp, x+3*n/2, y+hn,-150, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Ruit(n, dp, x-3*n/2, y+hn, 150, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Ruit(n, dp, x-n, y,  60, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Ruit(n, dp, x+n, y, -60, color(255, 0, 200, 100)); 
 vorm[6] = new Ruit(n, dp, x+n, y, 240, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm[7] = new Ruit(n, dp, x-n, y, -240, color(255, 100, 0, 100)); 
 vorm[8] = new Rechthoek(a,a, 0, x, y, 45, color(100, 200, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 
vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 
vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 
vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
} 
 
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }  
   
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
 }