header drieh nh90
 
 De driehoeken in de draaipunten met h1 = 2*n
 
Driehoek met 90 graden hoek  "Drieh_nh90"                            terug naar de inleiding
argumenten van de constructor:
1) n = basis,  2)  h1 = hoogte, 3) lr = 1 schuine zijde --> rechts, lr = 0 schuine zijde --> links, 4) draaipunten 0 t/m6, 5) x positie, 6) y positie, 7) hoek, 8) kleur
 
 

class Drieh_nh90 extends Vormen { 
  
 Drieh_nh90(float n_, float h1_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) {  
 super();  
 n = n_;  
 h1 = h1_; 
 lr = lr_; 
 d = d_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_;  
 c1 = c1_;   
 } 
  
void display() {  
 fill(c1);  
 pushMatrix();  
 translate(x, y);  
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(-n/4,h1/4);vertex(-n/4,-3*h1/4);vertex(3*n/4,h1/4);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);vertex(0,-h1);vertex(n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,h1/2);vertex(0,-h1/2);vertex(n,h1/2);}  
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(0,h1);vertex(0,0);vertex(n,h1);}  
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(-n/2,h1/2);vertex(-n/2,-h1/2);vertex(n/2,h1/2);}  
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-n,0);vertex(-n,-h1);vertex(0,0);}  
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-n/2,0);vertex(-n/2,-h1);vertex(n/2,0);} 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-3*n/4,h1/4);vertex(n/4,-3*h1/4);vertex(n/4,h1/4);}  
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);vertex(n,-h1);vertex(n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(-n/2,h1/2);vertex(n/2,-h1/2);vertex(n/2,h1/2);} 
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,h1);vertex(0,0);vertex(0,h1);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,h1/2);vertex(0,-h1/2);vertex(0,h1/2);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-n,0);vertex(0,-h1);vertex(0,0);}   
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-n/2,0);vertex(n/2,-h1);vertex(n/2,0);} 
 endShape(CLOSE);  
 popMatrix();  
}  
}
 
animatie met 12 driehoeken met 90 graden hoeken      De animatie maakt ook gebruik van objectmethodes van de superclass  ¨Vormen¨.
 
bekijk de roterende driehoeken                     de roterende driehoeken op ruitjespapier
 
 

Vormen[] drieh = new Vormen[12]; 
 
 void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/8; 
 drieh[0] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 1, 4, x-3*n, y-3*n/2, 90, color(200, 0, 100, 100)); 
 drieh[1] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 0, 2, x+3*n, y-3*n/2,-90, color(0, 255, 0, 100));  
 drieh[2] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 0, 2, x-3*n, y+3*n/2, 90, color(255, 255, 0, 100));  
 drieh[3] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 1, 4, x+3*n, y+3*n/2,-90, color(255, 0, 58, 100));  
 drieh[4] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 1, 3, x,   y-n/2,  90, color(140, 255, 0, 100));  
 drieh[5] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 0, 3, x,   y-n/2, -90, color(0, 0, 255, 100));  
 drieh[6] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 0, 3, x,   y+n/2,  90, color(100, 200, 100, 100)); 
 drieh[7] = new Drieh_nh90(n, 3*n, 1, 3, x,   y+n/2, -90, color(200, 200, 0, 100));  
 drieh[8] = new Drieh_nh90(n, 2*n, 1, 5, x,   y-n/2,  0, color(140, 255, 0, 100));  
 drieh[9] = new Drieh_nh90(n, 2*n, 0, 1, x,   y-n/2,  0, color(0, 0, 255, 100));   
 drieh[10] = new Drieh_nh90(n, 2*n, 0, 1, x,  y+n/2, 180, color(200, 0, 100, 100)); 
 drieh[11] = new Drieh_nh90(n, 2*n, 1, 5, x,  y+n/2, -180, color(100, 200, 100, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
   //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);   
 for (int i = 0; i < 12; i++) 
{ 
 drieh[i].display(); 
} 
 drieh[0].dpRotRe(drieh[0]); 
 drieh[1].dpRotLi(drieh[1]); 
 drieh[3].dpRotRe(drieh[3]); 
 drieh[2].dpRotLi(drieh[2]); 
 drieh[8].dpRotLi(drieh[8]); 
 drieh[9].dpRotRe(drieh[9]); 
 drieh[10].dpRotRe(drieh[10]); 
 drieh[11].dpRotLi(drieh[11]); 
} 
 
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {  
  noLoop();  
 }   
  if (key == 'r') {    
  loop();  
 }  
 }