de 7 driehoeken in hun draaipunt

 

 
 
driehoek in dp 5 45 gr rotatie
driehoek in dp 1, -45 gr rotatie
driehoek in dp 3, y = y-a
 
 
 
 
driehoek in dp 4, -30 gr rotatie
driehoek in dp 2, 30 gr rotatie
 
 
 
 
 
 
 
 roterende driehoeken, zie schets
 
 
 
 
 
 
 
voorbeeld zie schets
 
 
 
 
 
roterende driehoeken, zie schets

header an

de 7 draaipunten

 

driehoek  "Drieh_an"               bekijk de driehoek animatie           terug naar de inleiding

basis  is         a = sqrt(2*n*n);                             Ga naar het artikel "voorbeelden rechthoekige driehoeken" om met "Drieh_an" andere driehoeken samen te stellen.
schuine zijde    = n       Is het eerste argument in de constructor !!
hoogte              = a/2
 
Omdat basis en hoogte bekend zijn kan je Drieh_an ook samenstellen met "Drieh_nh"
 
 

class Drieh_an extends Vormen { 
Drieh_an(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
//driehoek basis a = sqrt(2*n*n); 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 float a; 
 a = sqrt(2*n*n); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(a/2, a/4); vertex(-a/2, a/4); vertex(0, -a/4);} 
 if (d == 1) {vertex(a, 0); vertex(0, 0); vertex(a/2, -a/2);} 
 if (d == 2) {vertex(3*a/4, a/4); vertex(-a/4, a/4); vertex(a/4, -a/4);} 
 if (d == 3) {vertex(a/2, a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(a/4, a/4); vertex(-3*a/4, a/4);vertex(-a/4, -a/4);} 
 if (d == 5) {vertex(0, 0); vertex(-a, 0); vertex(-a/2, -a/2);} 
 if (d == 6) {vertex(a/2, 0); vertex(-a/2, 0); vertex(0, -a/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
} 
}
 

Schets  met de driehoeken ,  bekijk de driehoek animatie

de vormen 0 t/m 11 draaien om het x, y punt. voor het toepassen van draaienLi();

1) de vormen in setup in het (0,0) punt plaatsen.
2) de code in draw(); tussen pushMatrix en popMatrix plaatsen.
3) in draw(); mbv translate(x,y); de vormen in de gewenste positie plaatsen. (hier het x2,y2 punt)
4) Je hoef de draaienLi(); maar voor een vorm toe te passen.
 
 


Vormen[] vorm; 
 
void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(960,540); 
 float x = 0; 
 float y = 0; 
 float x2 = width/2; 
 float y2 = height/2; 
 float n = height/5; 
 float a = sqrt(2*n*n);
 vorm = new Vormen[24]; 
 vorm[0] = new Drieh_an(n, 3, x, y-a, 180, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Drieh_an(n, 3, x, y-a, 0, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_an(n, 3, x+a, y, -90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_an(n, 3, x+a, y, 90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[4] = new Drieh_an(n, 3, x, y+a, 0, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm[5] = new Drieh_an(n, 3, x, y+a, 180, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_an(n, 3, x-a, y, 90, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_an(n, 3, x-a, y, -90, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[8] = new Drieh_an(n, 3, x-a/2, y-a/2, 135, color(100, 200, 100, 100)); 
 vorm[9] = new Drieh_an(n, 3, x+a/2, y-a/2, -135, color(100, 200, 100, 100)); 
 vorm[10] = new Drieh_an(n, 3, x+a/2, y+a/2, -45, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[11] = new Drieh_an(n, 3, x-a/2, y+a/2, 45, color(100, 200, 50, 100)); 
 
 vorm[12] = new Drieh_an(n, 3, x2, y2-a, 180, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[13] = new Drieh_an(n, 3, x2, y2-a, 0, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[14] = new Drieh_an(n, 3, x2+a, y2, -90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[15] = new Drieh_an(n, 3, x2+a, y2, 90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[16] = new Drieh_an(n, 3, x2, y2+a, 0, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm[17] = new Drieh_an(n, 3, x2, y2+a, 180, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm[18] = new Drieh_an(n, 3, x2-a, y2, 90, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[19] = new Drieh_an(n, 3, x2-a, y2, -90, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[20] = new Drieh_an(n, 3, x2-a/2, y2-a/2, 135, color(100, 200, 100, 100)); 
 vorm[21] = new Drieh_an(n, 3, x2+a/2, y2-a/2, -135, color(100, 200, 100, 100)); 
 vorm[22] = new Drieh_an(n, 3, x2+a/2, y2+a/2, -45, color(100, 200, 50, 100)); 
 vorm[23] = new Drieh_an(n, 3, x2-a/2, y2+a/2, 45, color(100, 200, 50, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 pushMatrix(); 
 translate(width/2, height/2); 
 vorm[0].draaienLi();    
 vorm[0].display(); 
 vorm[1].display(); 
 vorm[2].display(); 
 vorm[3].display(); 
 vorm[4].display(); 
 vorm[5].display(); 
 vorm[6].display(); 
 vorm[7].display(); 
 vorm[8].display(); 
 vorm[9].display(); 
 vorm[10].display(); 
 vorm[11].display(); 
 popMatrix(); 
 
 for (int i = 12; i < 24; i++)  
  vorm[i].display(); 
} 
 
void keyPressed() {  
  if (key == 's') {  
  noLoop();  
 }  
  if (key == 'r') {   
  loop();  
 }  
 }