2na draaip 1 3 5

 

rode driehoek draaipunt 5
groene driehoek: draaipunt 1
blauwe driehoek: draaipunt 3

 

2na draaip 1 3 7

blauwe driehoek draaipunt o
rode driehoek draaipunt 5
groene driehoek draaipunt 1

 

2na draaip 6 4 7

blauwe driehoek draaipunt 0, geen rotatie
rode driehoek draaipunt 2, -90 graden rotatie
groene driehoek draaipunt 4, 90 graden rotatie

header drie 2na

De 7 draaipunten

 

Driehoek    "Drieh_2na"                    terug naar de inleiding

basis = 2n, de schuine zijden a = sqrt(2*n*n);

 

//driehoek na omzetting 
//basis = 2*n De rechthoek zijden zijn a 
class Drieh_2na extends Vormen { 
 Drieh_2na(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_;  
 hoek = hoek_;  
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(n, n/2); vertex(-n, n/2); vertex(0, -n/2);} 
 if (d == 1) {vertex(2*n, 0); vertex(0, 0); vertex(n, -n);} 
 if (d == 2) {vertex(3*n/2, n/2);vertex(-n/2, n/2); vertex(n/2, -n/2);} 
 if (d == 3) {vertex(n, n); vertex(-n, n); vertex(0, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(n/2, n/2); vertex(-3*n/2, n/2);vertex(-n/2, -n/2);} 
 if (d == 5) {vertex(0, 0); vertex(-2*n, 0); vertex(-n, -n);} 
 if (d == 6) {vertex(n, 0); vertex(-n, 0); vertex(0, -n);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}