draaipunten texten
 
 class  "Text"
 
 


class Text extends Vormen { 
 
 Text(String text_, float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) {  
 text = text_; 
 n = n_; 
 d = d_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
}  
 void display() { 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 textSize(n); 
 if (d == 0)textAlign(CENTER,CENTER); 
 if (d == 1)textAlign(LEFT); 
 if (d == 2)textAlign(LEFT,TOP); 
 if (d == 3)textAlign(CENTER,TOP); 
 if (d == 4)textAlign(RIGHT,TOP); 
 if (d == 5)textAlign(RIGHT); 
 if (d == 6)textAlign(CENTER,BOTTOM); 
 fill(c1); 
 text(text,0,0); 
 popMatrix(); 
 } 
}

Voorbeeld met draaiende windmolen

 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
 void setup() { 
 size(780,560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/25; 
 vorm[0] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 90, color(0,0,255)); 
 vorm[1] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x-7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 135, color(0,0,255)); 
 vorm[4] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 45, color(0,0,255)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x+7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 1, x-17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[7] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 5, x+17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[6].xReLi(); 
 vorm[7].xLiRe(); 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);   
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
} 
 
 void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
 
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
 }

voorbeeld met zeilende zeilboot

 

Vormen[] vorm = new Vormen[10]; 
Ruitjes ruitjespap; 
 void setup() { 
//fullScreen(); 
 size(780,560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/20; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
 vorm[0] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 5, x-6.5*n, y-5*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[1] = new Trap_3nan(n*2,   4, x-6*n, y,   180, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(n/5,n*4, 7, x-6*n, y-2*n,  0, color(0,255,0, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh90(n*3,3*n,1,5,x-6*n, y-2.5*n,90, color(200, 0, 100, 100));  
 vorm[4] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 1, x+6.5*n, y+2*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[5] = new Trap_3nan(n*2, 4, x+6*n, y+7*n, 180, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Rechthoek(n/5,n*4, 1, x+6*n, y+5*n,   0, color(0,255,0, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh90(n*3, 3*n, 0, 1, x+6*n, y+4.5*n, -90, color(200, 0, 100, 100));   
 vorm[8] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 1, x-12*n, y+9*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[9] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 5, x+12*n, y-8*n, 0, color(0,0,255)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // ruitjespap.display(); 
  for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
   vorm[i].display(); 
 } 
  
  for (int i = 0; i < 4; i++) 
 { 
   vorm[i].xRe(); 
 } 
 
  for (int i = 4; i < 8; i++) 
 { 
   vorm[i].xLi(); 
 } 
  vorm[8].xRe(); 
  vorm[9].xLi(); 
} 
 
 void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
 
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
 }