n4a dp 013 rot45 45box 0 rotatie 45 gr
box 1 en 3 rotatie -45 gr
 
 
 
n4a0 33
box 0, y-a/2, 45 graden
box 3, 45 graden, box 3. 0 graden
 
 
n4a dp3 0 90 180 270
4 boxen in draaipunt 3
rotatie: 0, 90, 180 en 270 graden
header box n4a
 
 
Box_n4a                                                                            terug naar de inleiding
 
De box bestaat uit een vierkant n x n met een diepte 4a = 4*sqrt(2*n*n);
 
 

class Box_n4a extends Vormen { 
Box_n4a(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, color c2_, color c3_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; 
 d = d_; 
 } 
 void display() {  
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 //Vierkant 
 fill(c1); 
 if (d == 1) {vertex(0, 0); vertex(0, -n); vertex(n, -n); vertex(n, 0);} 
 if (d == 0) {vertex(-3*n, 3*n);vertex(-3*n, 2*n);vertex(-2*n, 2*n);vertex(-2*n, 3*n);} 
 if (d == 3) {vertex(-5*n, 5*n);vertex(-5*n, 4*n);vertex(-4*n, 4*n);vertex(-4*n, 5*n);} 
 endShape(CLOSE); 
 beginShape(); 
 fill(c2); 
 //parallel rechts 
 if (d == 1) {vertex(0, -n); vertex(4*n, -5*n);vertex(5*n, -5*n);vertex(n, -n);} 
 if (d == 0) {vertex(-3*n, 2*n); vertex(2*n, -3*n);vertex(3*n, -3*n);vertex(-2*n, 2*n);} 
 if (d == 3) {vertex(-5*n, 4*n); vertex(-n, 0); vertex(0, 0); vertex(-4*n, 4*n);} 
 endShape(CLOSE); 
 beginShape(); 
 fill(c3); 
 //parallel links 
 if (d == 1) {vertex(n, 0); vertex(n, -n); vertex(5*n, -5*n); vertex(5*n, -4*n);} 
 if (d == 0) {vertex(-2*n, 3*n); vertex(-2*n, 2*n); vertex(3*n, -3*n); vertex(3*n, -2*n);} 
 if (d == 3) {vertex(-4*n, 5*n); vertex(-4*n, 4*n); vertex(0, 0); vertex(0, n);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}