Vhoek n8 dp9 10

extra toegevoegde draaipunten 9 en 10

 

9 achthoeken in draaipunten 0 t/m 8

 

 

 

 

 

 

 

vier roterende achthoeken, zie de schets voor de code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header vhoek n8
 
achthoek  "Vhoek_n8"               terug naar de inleiding     zie de voorbeelden:  pijlen rond achthoek  en  achthoek met 8 driehoeken
 
Bij een hoek van 22.5 graden staat de achthoek op een hoek want een binnenhoek = 135 graden        ga naar de site met de formules
Bijv een achthoek  in dp 1, -22.5 graden staat dan op een hoek in het midden van de y as.
 
                                               a = sqrt(2*n*n);
de lijn van vlak naar vlak  of diameter van de binnencirkel    =  n+a
de lijn van door het middelpunt van hoek naar de tegenover liggende hoek of diameter van de buitencirkel   =  sqrt((n+a)*(n+a)+n*n);
de lijn van hoek naar hoek    = sqrt(a*a/2+a*n+n*n);  =  n*sqrt(2+sqrt(2));
zo kan je een vierkant in een achthoek plaatsen, zie de onderste schets
 
 

class Vhoek_n8 extends Vormen { 
Vhoek_n8(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 float a = sqrt(2*n*n); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2, a/2+n/2); vertex(-(a/2+n/2), n/2); vertex(-(a/2+n/2),-n/2); vertex(-n/2, -(a/2+n/2)); 
 vertex(n/2, -(a/2+n/2)); vertex((a/2+n/2), -n/2); vertex(a/2+n/2, n/2);vertex(n/2, a/2+n/2);}  
 if (d == 1) {vertex(0, 0); vertex(-a/2, -a/2); vertex(-a/2, -(n+a/2)); vertex(0, -(n+a)); 
 vertex(n, -(n+a));vertex(n+a/2, -(n+a/2));vertex(n+a/2, -a/2);vertex(n, 0);}  
 if (d == 2) {vertex(a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(0, -n); vertex(a/2, -(n+a/2)); 
 vertex(n+a/2, -(n+a/2)); vertex(n+a, -n);vertex(n+a, 0);vertex(n+a/2, a/2);} 
 if (d == 3) {vertex(a/2, n+a/2); vertex(0, n); vertex(0, 0); vertex(a/2, -a/2); 
 vertex(n+a/2, -a/2); vertex(n+a, 0);vertex(n+a, n);vertex(n+a/2, n+a/2);}  
 if (d == 4) {vertex(0, n+a); vertex(-a/2, n+a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0); 
 vertex(n, 0); vertex(n+a/2, a/2);vertex(n+a/2, n+a/2);vertex(n, n+a);}  
 if (d == 5) {vertex(-n, n+a); vertex(-(n+a/2), n+a/2); vertex(-(n+a/2), a/2); vertex(-n, 0); 
 vertex(0, 0); vertex(a/2, a/2);vertex(a/2, n+a/2);vertex(0, n+a);} 
 if (d == 6) {vertex(-(n+a/2), n+a/2); vertex(-(n+a), n); vertex(-(n+a), 0); vertex(-(n+a/2), -a/2); 
 vertex(-a/2, -a/2); vertex(0, 0);vertex(0, n);vertex(-a/2, n+a/2);}  
 if (d == 7) {vertex(-(n+a/2), a/2); vertex(-(n+a), 0); vertex(-(n+a), -n); vertex(-(n+a/2), -(n+a/2)); 
 vertex(-a/2, -(n+a/2)); vertex(0, -n);vertex(0, 0); vertex(-a/2, a/2);}  
 if (d == 8) {vertex(-n, 0); vertex(-(n+a/2), -a/2); vertex(-(n+a/2), -(n+a/2)); vertex(-n, -(n+a)); 
 vertex(0, -(n+a)); vertex(a/2, -(n+a/2)); vertex(a/2, -a/2); vertex(0, 0);}  
 if (d == 9) {vertex(-n/2, 0); vertex(-(a/2+n/2), -a/2); vertex(-(n/2+a/2), -(n+a/2)); vertex(-n/2, -(n+a)); 
 vertex(n/2, -(n+a)); vertex(n/2+a/2, -(n+a/2)); vertex(n/2+a/2, -a/2); vertex(n/2, 0);}  
 if (d == 10) {vertex(-n/2, n+a); vertex(-(n/2+a/2), a/2+n); vertex(-(n/2+a/2), a/2); vertex(-n/2, 0); 
 vertex(n/2, 0); vertex(n/2+a/2, a/2); vertex(n/2+a/2, n+a/2); vertex(n/2, n+a);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
schets met 4 roterende achthoeken
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 //fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 vorm = new Vormen[5]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n8(n, 8, x-(a/2+n/2), y-n/2, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n8(n, 1, x+a/2+n/2,  y-n/2, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n8(n, 5, x-(a/2+n/2), y+n/2, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n8(n, 4, x+a/2+n/2, y+n/2, 0, color(255, 100, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 5; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
} 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
 
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
} 
 
Vierkant, binnen en buitencirkel in een achthoek
De schets maakt gebruik van de class "Vhoek_n8" , "Rechthoek" , "Ellips" en de superclass "Vormen"
 
De zijde van het vierkant:                float c = sqrt(a*a/2+a*n+n*n);      = n*sqrt(2+sqrt(2));
De straal van de binnencirkel: float binnen = (n+a)/2;                           = n/2*(1+sqrt(2));
De straal van de buitencirkel:   float buiten = sqrt((n+a)*(n+a)+n*n)/2; = n/2*sqrt(4+2*sqrt(2));
in bovenstaande is a: float a = sqrt(2*n*n);
 
 

Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
 
void setup() {  
size(780, 560); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4;  
 float c = n*sqrt(2+sqrt(2)); 
 float buiten = n/2*sqrt(4+2*sqrt(2));  
 float binnen = n/2*(1 +sqrt(2)); 
 vorm0 = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 22.5, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm1 = new Rechthoek(c,c, 0, x, y, 0, color(0,255,0, 100));  
 vorm2 = new Ellips(binnen, binnen, 0, x, y, 0, color(255,200, 0,100));  
 vorm3 = new Ellips(buiten, buiten, 0, x, y, 0, color(0,255,0, 10));  
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 vorm0.display();  
 vorm1.display();  
 vorm2.display();  
 vorm3.display();  
}