size(960,540);
size(1440,810);
size(1920,1080);     =    fullScreen();
 
n vakjes op de x as  = 2*x/n met x = width/2 vakjes op de y as
height/10 17.777 10
height/20  35.555 20
height/30  53.333 30
 

Ruitjespapier voor het TV formaat.                         terug naar de inleiding

 

 
 

size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/16;
background(#E6FBFF); 
// horizontale lijntjes 
for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) { 
 line(0, height/2+i, width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0, height/2-i, width, height/2-i); //naar boven 
}
//verticale lijntjes 
for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) { 
 line(width/2+i, 0, width/2+i, height); //naar rechts 
 line(width/2-i, 0, width/2-i, height); //naar links 
} 
strokeWeight(2); 
stroke(255, 0, 0); 
//assenstelsel 
line(0, height/2, width, height/2); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
//controle punten 
strokeWeight(8); 
//om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
for (int k = 0; k < height; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
} 
strokeWeight(1); 
stroke(0);

in de wolken met processing

Poster "in de wolken met processing" uitgelijnd naar fullScreen();

 

size(960,540); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/30; 
background(#1FD6DE); 
rectMode(CENTER); 
fill(#C5E857); 
rect(x, y-10.5*n, n*40, n,n); 
rect(x, y+10.5*n, n*40, n,n); 
fill(#F78794); 
ellipse(x-20*n, y, n*4, n*20); 
ellipse(x+20*n, y, n*4, n*20); 
fill(0,25,200,50); 
ellipse(x, y, n*30, n*20); 
fill(0, 255, 0); 
triangle(x-16*n, y-6*n, x-14*n, y-8*n, x-12*n, y-6*n); 
triangle(x+16*n, y-6*n, x+14*n, y-8*n, x+12*n, y-6*n); 
triangle(x-16*n, y+6*n, x-14*n, y+8*n, x-12*n, y+6*n); 
triangle(x+16*n, y+6*n, x+14*n, y+8*n, x+12*n, y+6*n); 
textAlign(CENTER); 
textSize(n*2); 
fill(255, 0, 0); 
text("in de wolken", x, y-4*n); 
text("met", x, y+n/4); 
text("processing", x, y+4*n);