header

vormen creeren en uitlijnen in een TV formaat.              terug naar de inleiding
 

background(99,203,196); 
//fullScreen(); 
//size(1920,1080); 
size(960,540); 
//size(480,270); 
rectMode(CENTER); 
fill(250,0,0,100); 
ellipse(width/4*1, height/2,width/4.8,height/2.7); 
fill(0,250,0,100); 
rect(width/4*2, height/2,width/4.8,height/2.7); 
fill(0,0,250,100); 
ellipse(width/4*3, height/2,width/2.4,height/1.35);