simpele oefening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simpele oefening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 translate ruitjespap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geneste for lus

simpele oefening.                         terug naar de inleiding

 

 

size(960, 540); 
background(#E6FBFF); 
//een lijn in horizontale richting, met een for lus tekenen 
//puntjes op de lijn met het if, else statement 
stroke(255, 0, 0); 
for (int i = 50; i < width; i++) { 
 if (i == 100 || i == 200 || i == 300) 
 { 
  strokeWeight(10); 
 } else 
 { 
  strokeWeight(1); 
 } 
 point(i, 50); 
} 
//translate van een punt
//met translate(50,50) verplaats je hier het (0,0) punt naar het (50,50) punt 
//vergelijk de positie van het zwarte puntje tov het rode puntje 
stroke(0, 255); 
strokeWeight(10); 
pushMatrix(); 
translate(50, 50); 
point(100, 25); 
popMatrix(); 
 
//punt in sinusvorm en cosinus vorm 
//oefening met de map functie 
stroke(255, 0, 0); 
strokeWeight(1); 
for (float i = 0; i < 960; i = i +0.5) { 
 point(i, map(sin(radians(i)), -1, 1, height/2, height)); 
 point(i, height-map(cos(radians(i)), -1, 1, 0, height)); 
} 
 
for (int i = 1; i < width; i = i+1) 
{ 
  
//vierkantje op de snijpunten van de sinusvormen sin1 en sin2 
//Hier gaat iets fout!!!! 
 stroke(255, 0, 0); 
 strokeWeight(4); 
 float sin1 = map(sin(radians(-i)), 1, -1, height/4, height/2); 
 point(i, sin1); 
 stroke(0, 255, 0); 
 float sin2 = map(sin(radians(i)), 1, -1, height/4, height/2); 
 point(i, sin2); 
 rectMode(CENTER); 
 fill(255, 0, 0); 
 strokeWeight(1); 
 if ( sin1 == sin2) rect(i, sin1, 40, 40); 
}

 
Translate(n,n) weergegeven op ruitjespapier
 
 

size(960,540); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
background(#E6FBFF);  
//horizontale lijnen van het ruitjespapier  
for (float i = 0; i < height; i = i + n) {   
 line(0, i, width, i); 
}    
//verticale lijnen van het ruitjespapier 
for (float j = 0; j < width; j = j + n) {   
 line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
}   
strokeWeight(2);  
stroke(255, 0, 0);  
//assenstelsel  
line(0, height/2, width, height/2);  
line(width/2, 0, width/2, height);  
 
//-----------------Hier begint de code----------------------- 
 
strokeWeight(n/2); 
point(x-3*n, y-2*n); 
 
translate(n,n); 
stroke(0,255,0); 
point(x-3*n, y-2*n);geneste for lussen   nested for Loop                                                                                  
 
 

//De code start met de buitenloop waarna de binnenloop volledig wordt doorlopen. 
//Dus de punten worden getekend in de volgorde (50,50), (50,60), (50,70), (50,80) 
//Nu weer starten met de buitenloop en wordt de tweede rij getekend.
 
for (int x = 50; x<=80; x=x+10) 
for (int y = 50; y<=80; y=y+10) 
{ 
 strokeWeight(4); 
 point(x, y); 
 println(x,y); 
}


 

Puntjes met random kleuren

 

size(420,420); 
background(#47BCBF); 
strokeWeight(10); 
 
for(int x = 10; x <= width; x=x+40) 
for(int y = 10; y <= height; y=y+40) 
{ 
 stroke(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); 
 point(x, y); 
}

 

Lijn met rode balletjes
Met for lussen en de point functie
puntlijn

 

 


//lijn met rode balletjes 
//Met point functies en for lussen
size(960, 540); 
background(#E6FBFF); 
for (int i=0; i <=width; i=i+1) 
{ 
 point(i, height/2); 
}
for (int i=20; i <=width; i= i+40) 
{ 
 stroke(255, 0, 0); 
 strokeWeight(20); 
 point(i, height/2); 
}