simpele oefening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simpele oefening

simpele oefening.                         terug naar de inleiding

 

 

size(960, 540); 
background(#E6FBFF); 
//een lijn in horizontale richting, met een for lus tekenen 
//puntjes op de lijn met het if, else statement 
stroke(255, 0, 0); 
for (int i = 50; i < width; i++) { 
 if (i == 100 || i == 200 || i == 300) 
 { 
  strokeWeight(10); 
 } else 
 { 
  strokeWeight(1); 
 } 
 point(i, 50); 
} 
//translate van een punt 
//vergelijk de positie van het zwarte puntje tov het rode puntje 
stroke(0, 255); 
strokeWeight(10); 
pushMatrix(); 
translate(50, 50); 
point(100, 25); 
popMatrix(); 
 
//punt in sinusvorm en cosinus vorm 
//oefening met de map functie 
stroke(255, 0, 0); 
strokeWeight(1); 
for (float i = 0; i < 960; i = i +0.5) { 
 point(i, map(sin(radians(i)), -1, 1, height/2, height)); 
 point(i, height-map(cos(radians(i)), -1, 1, 0, height)); 
} 
 
for (int i = 1; i < width; i = i+1) 
{ 
  
//vierkantje op de snijpunten van de sinusvormen sin1 en sin2 
//Hier gaat iets fout!!!! 
 stroke(255, 0, 0); 
 strokeWeight(4); 
 float sin1 = map(sin(radians(-i)), 1, -1, height/4, height/2); 
 point(i, sin1); 
 stroke(0, 255, 0); 
 float sin2 = map(sin(radians(i)), 1, -1, height/4, height/2); 
 point(i, sin2); 
 rectMode(CENTER); 
 fill(255, 0, 0); 
 strokeWeight(1); 
 if ( sin1 == sin2) rect(i, sin1, 40, 40); 
}