header

 

 

 

 

 

pop1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pop2

statische schets van man als factor van width en height                                           terug  naar de inleiding
 
 

background(99,203,196); 
//fullScreen(); 
size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
background(#E6FBFF); 
stroke(255, 0, 0); 
line(0, height/2, width, height/2); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
stroke(0); 
fill(255, 0, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y, n, n*2);        //lichaam  
ellipse(x, y-1.5*n, n, n);    //hoofd   
rectMode(CORNER); 
rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);    //arm li   
rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);   //arm re  
rect(x-n/2, y+n, n/3, 1.5*n);   //li been   
rect(x+n/6, y+n, n/3, 1.5*n);   //Re been

statische schets van vrouw als factor van width en height

 

//fullScreen(); 
size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
background(#E6FBFF); 
stroke(255, 0, 0); 
line(0, height/2, width, height/2); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
stroke(0); 
fill(255, 255, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y-n/4, n, n*1.5); //lichaam 
ellipse(x, y-1.5*n, n, n); //hoofd 
rectMode(CORNER); 
rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); //arm li 
rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); //arm re 
quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk 
rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n); //li been 
rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n); //Re been

statische schets van vrouw met x y positie en b en h als factor van height

 

fullScreen(); 
//size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float b = height/4; 
float h = height/6; 
background(#E6FBFF); 
stroke(255, 0, 0); 
line(0, height/2, width, height/2); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
stroke(0); 
fill(255, 255, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y-h/4, b, h*1.5);    //lichaam  
ellipse(x, y-1.5*h, b, h);    //hoofd   
rectMode(CORNER); 
rect(x-b, y-h, b/2, h*1.5);   //arm li  
rect(x+b/2, y-h, b/2, h*1.5);  //arm re   
quad(x-b, y+h*1.5, x-b/2, y+h/2, x+b/2, y+h/2, x+b, y+h*1.5); //jurk   
rect(x-b/6*3, y+h*1.5, b/3, h); //li been   
rect(x+b/6, y+h*1.5, b/3, h);  //Re been