in de wolken met ruitjespapier
 
In de wolken met ruitjespapier                                                  terug naar de inleiding
 
Het eerste deel van de schets is het ruitjespapier.
Het canvas is uitgelijnd naar het TV of computerscherm formaat: size(960,540);
met float n = height/30; (regel 6) is het aantal vakjes van het ruitjespapier op de x as 53 ,
voor n = height/20; is dit 35 en voor n=height/10; is dit 17
 
 

//fullScreen(); 
size(960,540); 
float x = width/2;  
float y = height/2;  
float n = height/30; 
background(#E6FBFF);  
// horizontale lijntjes  
for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) {  
 line(0, height/2+i, width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0, height/2-i, width, height/2-i); //naar boven 
} 
//verticale lijntjes  
for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) {  
 line(width/2+i, 0, width/2+i, height); //naar rechts 
 line(width/2-i, 0, width/2-i, height); //naar links 
} 
strokeWeight(2);  
stroke(255, 0, 0);  
//assenstelsel  
line(0, height/2, width, height/2);  
line(width/2, 0, width/2, height);  
//controle punten  
strokeWeight(8);  
//om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
for (int k = 0; k < height; k = k+5) {  
 point(x-k*n, y);  
 point(x+k*n, y);  
 point(x, y-k*n);  
 point(x, y+k*n); 
}  
strokeWeight(1);  
stroke(0); 
 
//______________________hier onder staat de schets________________________
 
rectMode(CENTER);  
fill(#C5E857);  
rect(x, y-10.5*n, n*40, n, n);  
rect(x, y+10.5*n, n*40, n, n);  
fill(#F78794, 100);  
ellipse(x-20*n, y, n*4, n*20);  
ellipse(x+20*n, y, n*4, n*20);  
fill(0, 25, 200, 50);  
ellipse(x, y, n*30, n*20);  
ellipse(x, y, n*20, n*20);  
ellipse(x-14*n, y, n*8, n*12);  
ellipse(x+14*n, y, n*8, n*12);  
noFill();  
arc(x-14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360));  
arc(x+14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360));  
arc(x+14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180));  
arc(x-14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180));  
fill(0, 255, 0);  
triangle(x-16*n, y-6*n, x-14*n, y-8*n, x-12*n, y-6*n);  
triangle(x+16*n, y-6*n, x+14*n, y-8*n, x+12*n, y-6*n);  
triangle(x-16*n, y+6*n, x-14*n, y+8*n, x-12*n, y+6*n);  
triangle(x+16*n, y+6*n, x+14*n, y+8*n, x+12*n, y+6*n);  
textAlign(CENTER);  
textSize(n*2);  
fill(255, 0, 0);  
text("in de wolken", x, y-4*n);  
text("met", x, y+n/4);  
text("ruitjespapier", x, y+4*n);  
textSize(n);  
text("om de 5 vakjes een controlepuntje", x, y+12*n);