in de wolken met ruitjespapier
 
In de wolken met ruitjespapier                                                  terug naar de inleiding
 
 

 
fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/30; 
background(#E6FBFF); 
//horizontale lijnen van het ruitjespapier 
for (float i = 0; i < height; i = i + n) { 
 line(0, i, width, i); 
} 
//verticale lijnen van het ruitjespapier 
for (float j = 0; j < width; j = j + n) { 
 line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
} 
strokeWeight(2); 
stroke(255, 0, 0); 
//assenstelsel 
line(0, height/2, width, height/2); 
line(width/2, 0, width/2, height); 
//Controlepunten 
strokeWeight(10); 
//om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
for (int k = 5; k < 30; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
} 
strokeWeight(1); 
stroke(0); 
strokeWeight(1); 
stroke(0); 

 
//--------------------hier komt de schets------------// 

//background(#1FD6DE); 
rectMode(CENTER); 
fill(#C5E857); 
rect(x, y-10.5*n, n*40, n, n); 
rect(x, y+10.5*n, n*40, n, n); 
fill(#F78794, 100); 
ellipse(x-20*n, y, n*4, n*20); 
ellipse(x+20*n, y, n*4, n*20); 
fill(0, 25, 200, 50); 
ellipse(x, y, n*30, n*20); 
ellipse(x, y, n*20, n*20); 
ellipse(x-14*n, y, n*8, n*12); 
ellipse(x+14*n, y, n*8, n*12); 
noFill(); 
arc(x-14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360)); 
arc(x+14*n, y-4*n, 6*n, 12*n, radians(180), radians(360)); 
arc(x+14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180)); 
arc(x-14*n, y+4*n, 6*n, 12*n, radians(0), radians(180)); 
fill(0, 255, 0); 
triangle(x-16*n, y-6*n, x-14*n, y-8*n, x-12*n, y-6*n); 
triangle(x+16*n, y-6*n, x+14*n, y-8*n, x+12*n, y-6*n); 
triangle(x-16*n, y+6*n, x-14*n, y+8*n, x-12*n, y+6*n); 
triangle(x+16*n, y+6*n, x+14*n, y+8*n, x+12*n, y+6*n); 
textAlign(CENTER); 
textSize(n*2); 
fill(255, 0, 0); 
text("in de wolken", x, y-4*n); 
text("met", x, y+n/4); 
text("ruitjespapier", x, y+4*n); 
textSize(n); 
text("om de 5 vakjes een controlepuntje", x, y+12*n);