In de for lussen (regel 10 en 17) float i = 0; ingesteld

De extra ellipsen worden 2 keer getekend

 
 
                                            
 
ellipse in regel 13 en 20 vervangen door rect.
boven regel 20 rectMode(CENTER);  toevoegen
  ellipse in regel 12 en 19 vervangen door rect.
boven regel 19 rectMode(CENTER);  toevoegen

 

Horizontale en verticale ellipsen                         terug naar de inleiding

 

 

size(960,540);  
//fullScreen(); 
float x = width/2;  
float y = height/2;  
float n = height/20;  
 
// horizontale ellipsen 
 background(#E6FBFF); 
for (float i = 1; i < 6; i = i + 1) { 
 fill(color(random(100, 225), random(0, 100), random(100, 200), 100)); 
 ellipse(x, y+n*1.5*i, 15*n, n); //naar beneden  
 ellipse(x, y-n*1.5*i, 15*n, n); //naar boven 
}    
  
//verticale ellipsen   
for (float i = 1; i < 6; i = i + 1) {  
 fill(color(random(0, 100), random(100, 255), random(100, 200), 100)); 
 ellipse(x+n*1.5*i, y, n, 15*n); //naar rechts 
 ellipse(x-n*1.5*i, y, n, 15*n); //naar links   
}