header

Enkele functies                                     terug naar de inleiding
 
Statisch programmeren is het programmeren zonder bewegingen 
 

1) setup functies

size(x,y);

fullScreen();

2) vorm functies

point(x,y);
rect(x,y,b,h);
rectMode(CENTER);
ellipse(x,y,b,h);
triangle(x1,y1, x2,y2, x3,y3);
line(x1,y1, x2,y2);
strokeWeight(Pixels); (lijn dikker maken)
 
3) kleur functies
background((r, g, b);      (kleuren van de achtergrond)
fill(r, g, b);                      (vullen van vormen)
noFill();

stroke(r,g,b);                  (kleuren van lijnen)

4) systeem variabelen
width
height