punten in de vier kwadranten

 
punten in vier kwadranten, de diameter van de punten
is 1/10 deel van de hoogte van het venster
zie coderegel 5 en 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statische schets met ruitjespapier

statische schets met ruitjespapier

code van de schets besproken met de "In de Wolken" groep, woensdag 8 mei 2019.

coderegels 7 t/m 10 zorgen voor de rode lijnen die het venster in vier kwadranten verdeelt
De coordinaten van het middelpunt van het venster is voor x = width/2 (regel 3) en voor y = height/2 (regel 4)
De diameter van de zwarte puntjes is n (regel 13)  en n is 1/10 deel van de hoogte van het venster (regel 5)
De diameter van de rode lijnen is n/10 (regel 7) dit is 1/10 deel van de diameter van de zwarte puntjes
 

coderegel 12 stroke(0); zorgt er voor dat de vier punten zwart zijn.

Let op: in het computer coordinatenstelsel is y omhoog negatief dus -, in het Cartesiaanse coördinatenstelsel is y omhoog positief dus +
 
 

size(960,540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10;
 
strokeWeight(n/10); 
stroke(255,0,0); 
line(0, y, width, y); 
line(x, 0, x, height);
 
stroke(0);
strokeWeight(n); 
point(x-4*n,y-2*n); 
point(x+4*n,y-2*n); 
point(x+4*n,y+2*n); 
point(x-4*n,y+2*n);

 

Code van de schets besproken met de ¨In de Wolken¨ groep, woensdag 15 mei 2019

de code tussen regel 10 en 22 zorgen voor het ruitjespapier en de rode lijnen van het assenstelsel

De lengte en breedte van ieder vakje n = height/10, (zie regel 7) dus ieder vakje is 1/10 deel van de hoogte van het venster

Door in regel 2  size(960,540) te vervangen door fullScreen() wordt n aangepast aan de schermgrootte en daarmee ook de vormen.

 
 

size(960,540); 
background(149,205,224); 
 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
  
//horizontale lijnen van het ruitjespapier  
for (float i = 0; i < height; i = i + n) {   
 line(0, i, width, i); 
}     
//verticale lijnen van het ruitjespapier 
for (float j = 0; j < width; j = j + n) {   
 line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
} 
 
//assenstelsel 
strokeWeight(1); 
stroke(255,0,0); 
line(0, y, width, y); 
line(x, 0, x, height);
 
//-------------hier begint de code van de schets------------- 
 
//vier punten in de vier kwadranten
stroke(0); 
strokeWeight(n); 
point(x-4*n,y-2*n); 
point(x+4*n,y-2*n); 
point(x+4*n,y+2*n); 
point(x-4*n,y+2*n); 
 
//groene rechthoek in het kwadrant li boven 
strokeWeight(1); 
fill(0,255,0); 
rect(x-6*n, y-2*n, n, 2*n); 
 
//rode ellipse in het kwadrant re boven 
fill(255,0,0); 
ellipse(x+6*n, y-2*n, n, 2*n); 
 
//blauwe driehoek 
fill(0,0,255); 
triangle(x-3*n, y-2*n, x-2*n, y-3*n, x-n, y-2*n); 
 
//geel huisje in het midden 
fill(255,255,0); 
beginShape(); 
{ 
vertex(x-2*n, y+2*n); 
vertex(x-2*n, y); 
vertex(x, y-n); 
vertex(x+2*n, y); 
vertex(x+2*n, y+2*n); 
endShape(CLOSE); 
}