alien0

 

 

alien1

 

 

 

 

alien2

 

 alien4

 

 

Alien 2 hetzelfde lichaam als alien 1 maar nu met een ander hoofd                        terug naar de inleiding
 
Bekijk de ontwerpschets in mijn schetsboek
 
 

size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float ny = height/15; 
float nx = height/10; 
background(#E6FBFF); 
fill(250, 100, 0); 
//--------------------hoofd 2----------------------- 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2, y-ny);      //1 
 vertex(x-1.5*nx, y-3*ny);    //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny);    //3 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny);    //4  
 vertex(x-1.5*nx, y-4*ny);    //5 
 vertex(x-1.5*nx, y-5*ny);    //6 
 vertex(x-nx/2,  y-6*ny);    //7 
 vertex(x+nx/2,  y-6*ny);    //8 
 vertex(x+1.5*nx, y-5*ny);    //9 
 vertex(x+1.5*nx, y-4*ny);    //10 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny);    //11 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny);    //12 
 vertex(x+1.5*nx, y-3*ny);    //13 
 vertex(x+nx/2, y-ny);      //14 
 endShape(CLOSE); 
} 
 
fill(0, 0, 255); 
//ogen 
ellipse(x-nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
ellipse(x+nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
//neus 
fill(255, 0, 0); 
triangle(x-nx/2, y-3*ny, x, y-4*ny, x+nx/2, y-3*ny); 
//mond 
fill(255, 255, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y-2.5*ny, 2*nx, ny/4); 
fill(255, 200, 0); 
//hals 
quad(x-1.5*nx,y, x-nx/2,y-ny, x+nx/2,y-ny, x+1.5*nx,y); 
 
 
//--------------------Lichaam--------------------------- 
 
fill(200, 200, 0); 
beginShape(); 
{  
 vertex(x-1.5*nx, y+7*ny);   //1 
 vertex(x-2.5*nx, y+2.5*ny);  //2 
 vertex(x-nx, y+ny);    //3 
 vertex(x-4.5*nx, y);      //4 
 vertex(x+4.5*nx, y);      //5 
 vertex(x+nx, y+ny);      //6 
 vertex(x+2.5*nx, y+2.5*ny);  //7 
 vertex(x+1.5*nx, y+7*ny);   //8 
 vertex(x, y+3*ny);       //9 
 endShape(CLOSE); 
} 
fill(255, 0, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y+ny, 2*nx, ny/4);