alien1

 

 

 

 

alien2

 

 

 

alien3

 

 

 

 

 

alien ruitjes

Alien 1                                 terug naar de inleiding
 
bekijk de ontwerpschets van de alien in mijn schetsboek
 

 
size(960, 540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float ny = height/15; 
float nx = height/30; 
background(#E6FBFF); 
fill(255, 0, 0); 
//--------------------hoofd----------------------- 
beginShape(); 
{ 
 vertex(x-nx/2, y);       //1 
 vertex(x-nx/2, y-ny);      //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny);    //3 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny);    //4 
 vertex(x-nx/2, y-2*ny);     //5 
 vertex(x, y-2.5*ny);      //6 
 vertex(x+nx/2, y-2*ny);     //7 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny);    //8 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny);    //9 
 vertex(x+nx/2, y-ny);      //10 
 vertex(x+nx/2, y);       //11 
 endShape(CLOSE); 
} 
 
fill(0, 0, 255); 
//ogen 
ellipse(x-nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
ellipse(x+nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
//mond 
fill(255, 255, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y-5*ny/3, 1.5*nx, ny/4); 
fill(255, 0, 0); 
//schedel 
arc(x, y-3*ny, 3*nx, 6*nx, radians(180), radians(360)); 
 
//--------------------Lichaam--------------------------- 
 
fill(200, 200, 0); 
beginShape(); 
{  
 vertex(x-1.5*nx, y+7*ny);   //1 
 vertex(x-2.5*nx, y+2.5*ny);  //2 
 vertex(x-nx, y+ny);    //3 
 vertex(x-4.5*nx, y);      //4 
 vertex(x+4.5*nx, y);      //5 
 vertex(x+nx, y+ny);      //6 
 vertex(x+2.5*nx, y+2.5*ny);  //7 
 vertex(x+1.5*nx, y+7*ny);   //8 
 vertex(x, y+3*ny);       //9 
 endShape(CLOSE); 
} 
fill(255, 0, 0); 
rectMode(CENTER); 
rect(x, y+ny, 2*nx, ny/4);
 
Code voor het ruitjespapier
Je mag voor j ook i gebruiken want de variabelen zijn local, zij zien elkaar niet.
Met size(960,540); moet het assenstelsel wel kloppen met het ruitjespapier, vandaar nx = width/96; en ny = height/54;
 
 

size(960,540);
float ny = height/54; 
float nx = width/96; 
 
//horizontale lijn 
for (float i = 0; i < height; i = i + nx) { 
line(0, i, width, i); 
} 
//verticale lijn 
for (float j = 0; j < width; j = j + ny) { 
line(j, 0, j, height); 
}
//assenstelsel 
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0);  
 line(width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
 strokeWeight(1);