demo_camera.py
 
demo_camera.py
 

 

demo_find_green_blob.py threshold tuple verandert in rood
 
demo_find_green_blob.py
threshold tuple verandert in rood
 
 
qr code schets
 
gezichten code   gezichten                                                  

 

 demo_find_face.py

  de gedetecteerde gezichten  

 

Voorbeelden                      terug naar de inleiding

Het downloaden en installeren van de demo scrips
Op  github  sipeed/MaixPy_scripts  staan een aantal  voorbeelden die je  in de maixpy.ide kan uitproberen.
Ga voor het clonen naar  persoonlijke map --> Documenten --> MaixPyIDE open hier het terminal venster en clone de scripts met het commando:
git clone https://github.com/sipeed/MaixPy

demo_camera.py
De maixPy IDE opstarten en een script laden via
File --> Documents Folder --> MaixPy_scripts  --> hardware --> demo_camera.py Dit script is het meest simpele script voor de camera
Het script maakt gebruik van de sensor en lcd module dit zijn micropython openmv modules (zie de Micropython OpenMV doc)
 
demo_find_face.py
het volgende voorbeeld maakt gebruik van een gezichtsherkennings model, Ga naar kflash.gui om het model "face_model_at_0x300000.kfpkg" te flashen
Het script laden in de MaixPy.ide   File --> Documents Folder --> MaixPy_scripts  --> machine_vision --> demo_find_face.py

Het model kan in task worden geladen met:       (zie de kpu documentatie op github)

1) task = kpu.load(0x300000)              het model zit in het flash geheugen

2) task = kpu.load("/sd/face.kmodel")  het model  staat op de sd kaart

demo_find_green_blob.py
Dit is een voorbeeld van object detectie
Het script laden in de MaixPy.ide   File --> Documents Folder --> MaixPy_scripts  --> machine_vision --> demo_find_green_blob.py

In het script is "find_blobs" een image methode van OpenMV   Zo heb je ook de methodes find_lines , find_circle en nog veel meer.

green_threshold   = (0,   80,  -70,   -10,   0,   30)  is een tuple waarin een kleur en helderheids range volgens het 3 assig Lab systeem.qrcode flevopink
0,80 is helderheid,  -70,-10 is het kleurgebied op de groen-rood as,  -0,30 is het kleurgebied op de geel-blauw  as (zie de CIELAB color chart)

Met  green_threshold = (0,  80,  70,  10,  -20,  20) worden rode vormen gedetecteerd.

demo_scan_qr_code.py
Het script laden in de MaixPy.ide   File --> Documents Folder --> MaixPy_scripts  --> machine_vision --> demo_scan_qr_code.py
In dit voorbeeld kan je met de camera QR code scannen die wordt omgezet in een url payload, de image methode find_qrcodes() scant de code.
In draw_string() is x_spacing=-8 toegevoegd zodat de letterafstand van de url op het schermpje korter is
met print(res[0].payload()) komt de volledige url in de serial terminal