indentatie fout, coderegel 28 onder de while loop begint na 3 tabs, moet zijn 4 tabs

indentatie fout
coderegel 28 onder de while loop
begint na 3 tabs, moet zijn 4 tabs

 

 

line 26 en 35 ingeschakeld

line 26 en 35 ingeschakeld

 

 

line 26 en 36 ingeschakeld

line 26 en 36 ingeschakeld

 

 

 

 

line 27 en 35 ingeschakeld

line 27 en 35 ingeschakeld

  line 38 groen += 1
 
 line 38 groen += 1
    
line 17 snelh y = 2
 
line 17 snelh y = 2

 

Micropython schets op de M1w dock                                                  terug naar de inleiding

Met het # teken wordt een coderegel uitgeschakeld.

Indentatie in python. De code onder de while lus moet 4 tabs verschoven zijn

Sensor is de camera die in line 9 en 10 de juiste instellingen krijgt.
De gemaakte afbeelding komt in "scherm" en wordt in regel 44 aan het lcd scherpje gegeven.

In line 35 worden daar de rechthoekjes overheen geschreven

 
 
 
 

import sensor, image, lcd 
 
lcd.init() 
 
sensor.reset() 
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) 
sensor.set_framesize(sensor.QVGA) 
# omdat lcd.clear() niet goed werkt moet er een snapshot als achtergrond worden gemaakt 
scherm=sensor.snapshot() 
# x en y is het startpunt van de rechthoek is hier het midden van het scherm 
x = lcd.width()/2 
y = lcd.height()/2 
 
snelhx = 1 
snelhy = 1 
 
groen = 1 
blauw = 1 
 
i = 1 
 
while i<2000: 
 
 # if x + 50 + snelhx > lcd.width(): snelhx = -snelhx 
  if x + snelhx > lcd.width(): snelhx = -snelhx 
  if x + snelhx < 0:      snelhx = -snelhx 
  if y + snelhy > lcd.height(): snelhy = -snelhy 
  if y + snelhy < 0:      snelhy = -snelhy 
 
  x += snelhx 
  y += snelhy 
 
  scherm.draw_rectangle(int(x), int(y), 50, 50, color=(0, groen, blauw), thickness=2) 
 # scherm.draw_rectangle(int(x), int(y), 10, 10, color=(0, groen, blauw), thickness=2) 
 
  groen += 5 
  blauw += 2 
  #zodra groen = 255 wordt groen weer 1, dit is hetzelfde als: if groen > 255: groen = 1 
  groen = groen % 255 
  blauw = blauw % 255 
  lcd.display(scherm) 
  i = i+1