De editor met het clock object om het aantal fps te bepalen zie de geopende serial terminal
 
De editor met het clock object
om het aantal fps te bepalen
zie de geopende serial terminal

De MaixPy.ide                                                          terug naar de inleiding

is een SDK om micropython schetsen te editen en naar de board te uploaden.   
      

Er zij 2 manieren om de ide te downloaden en te installeren

1) clonen via github waarna er dependencies moeten worden geinstalleerd
2) de complete ide downloaden en installeren
 

Ik kies voor 2)

Stappenplan

1) Ga naar de ide download site
2) voor ubuntu selecteer ik "maixpy-ide-linux-x86_64-0.2.4-installer-archive.7z"
3) om te downloaden een hoofdletter gevoelige cijfer/letter combinatie invoeren
4) het bestand in de persoonlijke map zetten en uitpakken met 7zip
      7zip zonodig installeren met:  "sudo  apt-get install p7zip-full p7zip-rar" , de computer opnieuw opstarten
5) Ik hernoem de map in maixpy-ide
6) de map bevat een setup.sh script, deze uitvoeren met:   ./setup.sh
    met deze setup worden oa de dependencies gedownload en geinstalleerd, de computer opnieuw opstarten
7) In de persoonlijke map het commando ./maixpy-ide/bin/maixpyide.sh uitvoeren en de ide start op
 

Na het opstarten in Tools --> select board --> controleren of de goede board is geselecteerd

verbinding maken met de board door Li onder op het groene kettinkje  klikken --> de juiste poort selecteren en de verbinding starten     
Het Helloworld_1.py script is geladen, door op het groen pijltje te klikken wordt dit naar de board geupload, een camera beeld is op het lcd scherm te zien

Mogelijke problemen
De ide zoekt verbinding met het board ', dit lukt niet  "Melding":

Canceled! If fail to connect, please check hardware connection and select right board in tools->Select Board selection!

probleem wordt veroozaakt door de firmware versie, de versie moet zijn:    maixpy_v0.4_full.bin  "Firmware MUST >= 0.4.0_44'

ga naar kflash.gui voor het flashen  van de juiste firmware