help("modules")

help("modules")

 

help(os) en os commando's

help(os) en os commando's

 

micropython code met minicom in de paste mode

micropython code met minicom
in de paste mode
configureren van minicom   . --> ctrl+d --> REPL promt >>>   verbonden met de M1w dock
 configureren minicom    ... --> ctrl+d --> REPL promt >>>    verbonden met de M1w dock

 

M1w Dock via minicom serieel verbinden met de computer                terug naar de inleiding

In Ubuntu maak ik gebruik van Minicom  (in window's kan dit met PuTTY).
Op deze manier kan je met REPL (Read Eval Print Loop) via de serieele poort met de M1w Dock communiceren.

In de MaixPy zit ook een serieele terminal maar je kan via deze terminal geen commando's naar de M1w Dock sturen.

Minicom installeren    Zie de maixpy documentatie

1) De board inpluggen en de poort detecteren met het commando: dmesg | grep tty   In mijn geval is dit USB0
2) Minicom installeren met de commando's sudo apt update en sudo apt install minicom In mijn computer is versie 2.7.1 geinstalleerd
3) Minicom setup starten met  sudo minicom -s
       Selecteer in het configuratiescherm Serial port setup
       Voer A in en de mbv dmesg gevonden poort in   (Hier is dit /dev/ttyUSB0)  twee keer enter
       Selecteer in het confuguratiescherm Save setup as dfl waarna de configuratie opgeslagen
       selecteer Exit from Minicom
       Open minicom met het commando minicom, in de terminal verschijnt een ... prom
       Door de M1w Dock uit en weer in pluggen verschijnt de REPL prompt, ctrl+d helpt ook

       Soms verschijnt er na het opstarten van minicom een bevroren blokje dit oplossen door de board uit en weer in te pluggen

 

Enkele REPL commando's

met ctrl+a en daarna x wordt minicom afgesloten

>>>help('modules')     toont de lijst van de in de M1w Dock beschikbare micropython modules
>>>help(os)                toont de voor het os (operating system)  beschikbare commando's
>>>os.listdir()             toont de default directory, dus het sd kaartje      (ik krijg mario niet aan de praat)
>>>os.chdir('/flash')    ga je naar het 16 mb flash geheugen

>>>os.chdir('/sd')        ga je weer terug naar het sd kaartje

 

micropython code invoeren en uitvoeren
 
Met ctrl+E komt minicom in de paste mode

onderstaande code selecteren, copieeren en met de muis in de terminal plakken

from Maix import GPIO
from fpioa_manager import fm
fm.register(33, fm.fpioa.GPIO2)
pin_33=GPIO(GPIO.GPIO2,GPIO.OUT)
pin_33.value(1)

Nu ipv enter, ctrl+d invoeren, pin_33 is nu 3.47 volt

>>>pin_33.value(0)   en pin_33 is weer 0 volt

In de code wordt met fm.register() GPIO2,  met pin_33 verbonden. Je kan zo ook andere GPIO's met pin_33 verbinden

In de volgende coderegel wordt GPIO2 als outputpin geconfigureerd