aliens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alien

 

Twee soorten Aliens met een blauwe zon.                       terug naar de inleiding        naar de schets op open processing

De schets

toetsfuncties:
s toets de toename van het aantal aliens stopt.
r toets alles weer starten.
c toets maakt het venster weer leeg
 
Klik op copy (rechtsboven) zo kan je de code in processing plakken.
 

//Dit is buitenaards volk 
Alien a1; 
void setup() { 
// size(500,500); 
 fullScreen(); 
 loadPixels(); 
 for (int x = 0; x < width; x++) { 
  for (int y =0; y < height; y++) { 
   float d = dist(x, y, width/2, height/2);  
   // d is de afstand tussen het x,y punt en het middelpunt van het canvas. 
   // width/2, height/2 is het middelpunt. 
   int loc = x + y * width;   
   // d invoeren in de color functie heeft een gradient tot gevolg. 
   pixels[loc] = color(0, d-100, d+100); 
  } 
 } 
 updatePixels(); 
 
 a1 = new Alien(); 
} 
void draw() { 
 a1.displayEllipse();  
 a1.displayVierkant(); 
 a1.fadeout(); 
}
 
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') {  
  loop(); 
 } 
 if (key == 'c') { 
  setup(); 
  } 
 }

 
De class
 
 

 
class Alien { 
 float x; 
 float y; 
 float dx; 
 float dy; 
 int teller = 0; 

 
//Constructor 
 Alien() { 
 } 

 
void displayEllipse() { 
 color hoofd = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color oren = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color lichaam = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color ogen = color(255, 0, 0); 
 color mond = color(random(0, 200), random(0, 100), random(0, 100)); 
 x = random(width); 
 y = random(height); 
 dx = random(20, 100); 
 dy = random(20, 100); 
 fill(hoofd); 
 ellipse(x, y, dx, dy); // hoofd 
 fill(oren); 
 ellipse(x+dx/2, y, dx/6, dy/5); // rechter oortje 
 ellipse(x-dx/2, y, dx/6, dy/5); // linker oortje 
 fill(ogen); 
 ellipse(x+dx/4, y-dy/4, dx/6, dy/6); // re oogje 
 ellipse(x-dx/4, y-dy/4, dx/6, dy/6); // li oogje 
 fill(lichaam); 
 ellipse(x, y+dy, dx, 2*dy); // lichaam 
 fill(mond); 
 ellipse(x, y+dy/4, dx/2, dy/6); // Mondje 
 ellipse(x, y-dy/8, dx/8, dy/8); // Neus 
 } 
 void displayVierkant() { 
 color hoofd = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color oren = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color lichaam = color(random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200), random(0, 200)); 
 color ogen = color(255, 0, 0); 
 color mond = color(random(0, 200), random(0, 100), random(0, 100)); 
 color neus = color(random(0, 100), random(0, 1-100), random(0, 200), random(0, 200)); 
 x = random(width); 
 y = random(height); 
 dx = random(20, 100); 
 dy = random(20, 100); 
 fill(hoofd); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y, dx, dy, 20, 20, 0, 0); // hoofd 
 fill(oren); 
 ellipse(x+dx/2, y, dx/6, dy/5); // rechter oortje 
 ellipse(x-dx/2, y, dx/6, dy/5); // linker oortje 
 fill(ogen); 
 ellipse(x+dx/4, y-dy/4, dx/6, dy/6); // re oogje 
 ellipse(x-dx/4, y-dy/4, dx/6, dy/6); // li oogje 
 fill(lichaam); 
 rect(x, y+dy, dx, 2*dy, 20, 20, 20, 20); //lichaam 
 fill(mond); 
 rect(x, y+dy/4, dx/2, dy/6); //Mondje 
 fill(neus); 
 triangle(x-dx/6, y-dy/8, x, y-dy/2, x+dx/6, y-dy/8); //Neus 
 } 

 
void fadeout() { 
 float fadeAmount = 10; 
 int fadeInterval = 10; 

rectMode(CENTER); 
 if (frameCount%fadeInterval==0) { 
 fill(255-teller, 255-teller, 255-teller, fadeAmount); 
 rect(width/2, height/2, width, height); //dus hier ook een rechthoek die het hele canvas bedekt rectMode(CENTER) 
 teller = teller + 1 ; 
 frameRate(teller); 
 if (teller > 300) { 
 zon(); 
 } 
 } 
 } 
 void zon() { 
 loadPixels(); 
 for (int x = 0; x < width; x++) { 
 for (int y =0; y < height; y++) { 
 float d = dist(x, y, width/2, height/2); 
 // d is de afstand tussen het x,y punt en het middelpunt van het canvas. 
 // width/2, height/2 is het middelpunt. 
 int loc = x + y * width; 
 // d invoeren in de color functie heeft een gradient tot gevolg. 
 pixels[loc] = color(random(0, 255), d-100, d+50); 
 } 
 } 
 updatePixels(); 
 teller = 0; 
 } 
}