rendering lijnen cirkels en vierkanten               terug naar de inleiding

De schets fullScreen op open processing

 

Shape lijn; 
Shape cirkelLiBo; 
Shape cirkelReOn; 
Shape vierkantReBo; 
Shape vierkantLiOn; 
 
void setup() { 
 fullScreen(); 
 // size(640,460); 
 lijn = new Shape(width/2, height/2, 50); 
 cirkelLiBo = new Shape(width/4, height/4, 50); 
 cirkelReOn = new Shape(width/4*3, height/4*3, 50); 
 vierkantReBo = new Shape(width/4*3, height/4, 50); 
 vierkantLiOn = new Shape(width/4, height/4*3, 50); 
 background(#E6FBFF); 
} 
void draw() { 
 frameRate(5); 
 lijn.stappen(); 
 lijn.renderLijn(); 
  
 cirkelLiBo.stappen(); 
 cirkelLiBo.renderCirkel(); 
  
 cirkelReOn.stappen(); 
 cirkelReOn.renderCirkel(); 
  
 vierkantReBo.stappen(); 
 vierkantReBo.renderVierkant(); 
  
 vierkantLiOn.stappen(); 
 vierkantLiOn.renderVierkant(); 
} 
 
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') {  
  loop(); 
 } 
 if (key == 'c') { 
  setup(); 
 } 
}
 
de class shapes
 
 

class Shape { 
 float x; float y; float l; 
 float x1; float y1; 
 float x2; float y2; 
 
 Shape(float x_, float y_, float l_) { 
  x1 = x_; y1 = y_; 
  x2 = x1; y2 = y1; l = l_; 
 } 
  
 void renderLijn() { 
  line(x1, y1, x2, y2); 
  x1 = x2; 
  y1 = y2; 
 } 
 
 void renderCirkel() { 
  noFill(); 
  ellipse(x2, y2, l-2, l-2); 
  x1 = x2; 
  y1 = y2; 
 } 
 
 void renderVierkant() { 
  rectMode(CENTER); 
  noFill(); 
  rect(x2, y2, l, l); 
  x1 = x2; 
  y1 = y2; 
 } 
 
 void stappen() {  
  int keuze = int(random(8)); 
  //Afhankelijk van de random keuze worden x en y waarden gekozen 
  //met verschillende hoeken 
  if (keuze == 0) {    //45 gr --> re onder 
   strokeWeight(3); 
   stroke(255, 0, 0); 
   x2 = x2 + l; 
   y2 = y2 + l; 
  } else if (keuze == 1) { //hor --> re 
  //  strokeWeight(1); 
  // stroke(0); 
   x2 = x2 + l; 
  } else if (keuze == 2) { //45 gr --> re boven 
   x2 = x2 + l; 
   y2 = y2 - l; 
  } else if (keuze == 3) { //vert --> boven 
   strokeWeight(3); 
   stroke(0,255,0); 
   y2 = y2 -l; 
  } else if (keuze == 4) { //45 gr --> li boven 
   strokeWeight(2); 
   stroke(0, 0, 255); 
   y2 = y2 -l; 
   x2 = x2 -l; 
  } else if (keuze == 5) { // hor --> links 
   x2 = x2 - l; 
  } else if (keuze == 6) { // 45 gr --> li onder 
   strokeWeight(1); 
   stroke(255, 0, 0); 
   x2 = x2 - l; 
   y2 = y2 + l; 
  } else {          // vert --> beneden 
   y2 = y2 + l; 
  }  
  //Dankzij constrain zie je een randje van 15 px 
  x2 = constrain(x2, 0+15, width-15); 
  y2 = constrain(y2, 0+15, height-15); 
 } 
}