header Tt

 

class tetromino  "Tt"                 ga naar de  draaiende tetromino T animatie           terug naar de inleiding

 

class Tt extends Vormen { 
  
//argumenten van de constructor  
//1) grootte, 2) draaipunt, 3) x positie, 4) y positie,  
//5) hoek   6) vormkleur, 7) lijndikte, 8) lijnkleur  
  
//  1    2    3     4     5      6     7    8   
Tt(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) {  
 super();  
 n = n_;  d = d_; 
 x = x_;  y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; sw = sw_; c2 = c2_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c1); 
 strokeWeight(sw);  
 stroke(c2);  
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2,n); vertex(-n/2,-0);vertex(-1.5*n,-0);vertex(-1.5*n,-n); 
       vertex(1.5*n,-n);vertex(1.5*n,0);vertex(n/2,0); vertex(n/2,n);}         
 if (d == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n); vertex(-n,-2*n); 
       vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n);  vertex(n,0);}        
 if (d == 2) {vertex(0,n);   vertex(0,0);  vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); 
       vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0); vertex(n,0);  vertex(n,n);}        
 if (d == 3) {vertex(n,n);   vertex(n,0);  vertex(0,0);  vertex(0,-n); 
       vertex(3*n,-n); vertex(3*n,0); vertex(2*n,0); vertex(2*n,n);}         
 if (d == 4) {vertex(n,2*n);  vertex(n,n);  vertex(0,n);  vertex(0,0); 
       vertex(3*n,0);  vertex(3*n,n); vertex(2*n,n); vertex(2*n,2*n);}         
 if (d == 5) {vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,n); vertex(-3*n,n); vertex(-3*n,0); 
       vertex(0,0);   vertex(0,n);  vertex(-n,n);  vertex(-n,2*n);}        
 if (d == 6) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); vertex(-3*n,0); vertex(-3*n,-n); 
       vertex(0,-n);  vertex(0,0);  vertex(-n,0);  vertex(-n,n);}       
 if (d == 7) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0);  vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); 
       vertex(n,-n);  vertex(n,0);  vertex(0,0);  vertex(0,n);}         
 if (d == 8) {vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); vertex(-2*n,-n);vertex(-2*n,-2*n); 
       vertex(n,-2*n); vertex(n,-n);  vertex(0,-n);  vertex(0,0);}             
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld schets met objecten van de class tetromino "Tt"     
de schets maakt ook gebruik van object methodes van de superclass "Vormen"
 

enkele toetsfuncties

toets 1 setup van de start situatie
toets 2 random kleuren van de tetromino's en de lijnen, lijndikte sw = 40 en alfa = 100
toets 3 random kleuren van de tetromino's en de lijnen, lijndikte sw = 40 en alfa = 200
toets s stopt, en met toets r start de animatie.
 
In de animatie is de  hoek van draaipunt 1 afgerond dit staat niet in de code.
 
 


Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
size(780,560); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
float sw = 2; 
 
 vorm = new Vormen[12]; 
//argumenten van de constructor  
//1) grootte, 2) draaipunt, 3) x positie, 4) y positie,  
//5) hoek   6) vormkleur, 7) lijndikte, 8) lijnkleur  
  
//         1 2  3    4   5  6         7   8   
 vorm[0] = new Tt(n, 8, x-3.5*n, y-n,  0, color(#07F0EA,100), sw, color(0)); 
 vorm[1] = new Tt(n, 1, x-n/2,  y-n,  0, color(#FC172A,100), sw, color(0)); 
 vorm[2] = new Tt(n, 1, x+3.5*n, y-n,  0, color(#07F0EA,100), sw, color(0)); 
 vorm[3] = new Tt(n, 3, x-3.5*n, y-n,  0, color(#85FF05,100), sw, color(0)); 
 vorm[4] = new Tt(n, 6, x+3.5*n, y-n,  0, color(#85FF05,100), sw, color(0)); 
 vorm[5] = new Tt(n, 6, x-3.5*n, y+n, 180, color(#85FF05,100), sw, color(0)); 
 vorm[6] = new Tt(n, 3, x+3.5*n, y+n, 180, color(#85FF05,100), sw, color(0)); 
 vorm[7] = new Tt(n, 1, x-3.5*n, y+n, 180, color(#07F0EA,100), sw, color(0)); 
 vorm[9] = new Tt(n, 1, x+n/2,  y+n, 180, color(#FC172A,100), sw, color(0)); 
 vorm[8] = new Tt(n, 8, x+3.5*n, y+n, 180, color(#07F0EA,100), sw, color(0)); 
 vorm[10] = new Tt(n, 8, x+n/2,  y-n,  0, color(#FC172A,100), sw, color(0)); 
 vorm[11] = new Tt(n, 8, x-n/2,  y+n, 180, color(#FC172A,100), sw, color(0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 
 for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 } 
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);   
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);    
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);   
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);   
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);    
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]);  
 vorm[10].dpRotLi(vorm[10]);  
 vorm[11].dpRotLi(vorm[11]);  
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
  if (key == '1') {      
  setup(); 
 }     
  if (key == '2') {   
   for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
   vorm[i].c1 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100);  
   vorm[i].c2 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100);  
   vorm[i].sw = 40;  
 }   
 }  
  if (key == '3') {   
   for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
   vorm[i].c1 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200);  
   vorm[i].c2 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200);  
   vorm[i].sw = 40;  
 }   
 } 
}