de hoeken zijn rond door in de class de functie
strokeJoin(ROUND) toe te voegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header st

 

class tetromino  "St".         ga naar de draaiende tetromino S animatie           terug naar de inleiding

 

class St extends Vormen { 
  
//argumenten van de constructor 
//1) grootte, 2) links/rechts, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie,  
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur  
 
//  1    2    3    4     5     6      7     8     9  
St(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 d = d_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 sw = sw_; 
 c2 = c2_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c1); 
 strokeWeight(sw); 
 stroke(c2); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-1.5*n,n);vertex(-1.5*n,0);vertex(-n/2,0); vertex(-n/2,-n); 
             vertex(1.5*n,-n);vertex(1.5*n,0); vertex(n/2,0);  vertex(n/2, n);} 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(-n/2,n); vertex(-n/2,0); vertex(-1.5*n,0);vertex(-1.5*n,-n); 
             vertex(n/2,-n); vertex(n/2,0);  vertex(1.5*n,0); vertex(1.5*n,n);} 
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(n,-n);  vertex(n,-2*n); 
             vertex(3*n,-2*n);vertex(3*n,-n); vertex(2*n,-n); vertex(2*n, 0);}  
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);  vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
             vertex(n,-2*n); vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n, 0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(0,n);   vertex(0,0);   vertex(n,0);   vertex(n,-n); 
             vertex(3*n,-n); vertex(3*n,0);  vertex(2*n,0);  vertex(2*n, n);} 
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,n);   vertex(0,0);   vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); 
             vertex(n,-n);  vertex(n,0);   vertex(2*n,0);  vertex(2*n, n);} 
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,-n); 
             vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);  vertex(n,0);   vertex(n, n);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(n,n);   vertex(n,0);   vertex(0,0);   vertex(0,-n); 
             vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);  vertex(3*n,0);  vertex(3*n, n);}  
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,2*n); vertex(-n,n);  vertex(0,n);   vertex(0,0); 
             vertex(2*n,0);  vertex(2*n,n);  vertex(n,n);   vertex(n, 2*n);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(n,2*n);  vertex(n,n);   vertex(0,n);   vertex(0,0); 
             vertex(2*n,0);  vertex(2*n,n);  vertex(3*n,n);  vertex(3*n, 2*n);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-3*n,2*n);vertex(-3*n,n); vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); 
             vertex(0,0);   vertex(0,n);   vertex(-n,n);  vertex(-n, 2*n);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-n,2*n); vertex(-n,n);  vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); 
             vertex(0,0);   vertex(0,n);   vertex(n,n);   vertex(n, 2*n);}  
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-3*n,n); vertex(-3*n,0); vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); 
             vertex(0,-n);  vertex(0,0);   vertex(-n,0);  vertex(-n, n);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0);  vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); 
             vertex(0,-n);  vertex(0,0);   vertex(n,0);   vertex(n, n);} 
 if (d == 7 && lr == 1) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); vertex(-n,0);  vertex(-n,-n); 
             vertex(n,-n);  vertex(n,0);   vertex(0,0);   vertex(0, n);} 
 if (d == 7 && lr == 0) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,0); vertex(-3*n,0); vertex(-3*n,-n); 
             vertex(-n,-n);  vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0, n);}  
if (d == 8 && lr == 1) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); vertex(-n,-n);  vertex(-n,-2*n); 
             vertex(n,-2*n); vertex(n,-n);  vertex(0,-n);  vertex(0, 0);} 
if (d == 8 && lr == 0) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); vertex(-3*n,-n); vertex(-3*n,-2*n); 
             vertex(-n,-2*n); vertex(-n,-n);  vertex(0,-n);  vertex(0, 0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld schets met objecten van de class tetromino "St"     
de schets maakt ook gebruik van object methodes van de superclass "Vormen"
 

enkele toetsfuncties

toets 1 setup van de start situatie
toets 2 random kleuren van de tetromino's en de lijnen, lijndikte sw = 40 en alfa = 100
toets 3 random kleuren van de tetromino's en de lijnen, lijndikte sw = 40 en alfa = 200
toets s stopt, en met toets r start de animatie.
 
In de animatie is de  hoek van draaipunt 1 afgerond dit staat niet in de code.
 
 


Vormen [] vorm; 
float n; 
void setup() { 
size(780,560); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/12; 
float sw = 2; 
 
 vorm = new Vormen[12]; 
  
//argumenten van de constructor 
//1) grootte, 2) links/rechts, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie,  
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur  
 
//         1 2 3 4   5    6  7        8   9  
 vorm[0] = new St(n, 1, 6, x-3*n, y-2*n, 0, color(#083AFA,100),sw, color(0)); 
 vorm[1] = new St(n, 0, 3, x+3*n, y-2*n, 0, color(#083AFA,100),sw, color(0)); 
 vorm[2] = new St(n, 0, 8, x-3*n, y-2*n, 90, color(#3EFC05,100),sw, color(0)); 
 vorm[3] = new St(n, 1, 1, x+3*n, y-2*n,-90, color(#3EFC05,100),sw, color(0));  
 vorm[4] = new St(n, 0, 8, x,   y,   0, color(#FC0D05,100),sw, color(0)); 
 vorm[5] = new St(n, 1, 1, x,   y,   0, color(#FC0D05,100),sw, color(0)); 
 vorm[6] = new St(n, 1, 5, x,   y,   0, color(#FC0D05,100),sw, color(0)); 
 vorm[7] = new St(n, 0, 4, x,   y,   0, color(#FC0D05,100),sw, color(0)); 
 vorm[8] = new St(n, 0, 7, x-3*n, y+2*n, 0, color(#083AFA,100),sw, color(0)); 
 vorm[9] = new St(n, 1, 2, x+3*n, y+2*n, 0, color(#083AFA,100),sw, color(0)); 
 vorm[10] = new St(n,1, 1, x-3*n, y+2*n, 90, color(#3EFC05,100),sw, color(0)); 
 vorm[11] = new St(n,0, 4, x+3*n, y+2*n, 90, color(#3EFC05,100),sw, color(0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);   
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);   
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);    
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);   
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);  
 vorm[10].dpRotLi(vorm[10]);   
 vorm[11].dpRotRe(vorm[11]); 
} 
 
 void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
  if (key == '1') {      
  setup(); 
 }    
  if (key == '2') {   
   for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
    vorm[i].c1 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100); 
    vorm[i].c2 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100);  
    vorm[i].sw = 40;  
 }  
 } 
  if (key == '3') {   
   for (int i = 0; i< 12; i++)  
 {  
    vorm[i].c1 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200); 
    vorm[i].c2 = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200);  
    vorm[i].sw = 40;  
 }  
 } 
}