header oit

 

tetromino  "OIt"                   bekijk de rotaties van de tetrominos O               terug naar de inleiding 

Met objecten van deze class kan je tetromino O en tetromino I maken.

 

 

class OIt extends Vormen { 
  
//argumenten van de constructor 
//1) lengte, 2) breedte,  3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie, 
//6) hoek  7) vormkleur, 8) lijndikte, 9) lijnkleur 
 
//   1     2     3    4     5     6      7     8     9 
OIt(float n_, float h1_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_){ 
  super(); 
  n = n_; h1 = h1_; d = d_; 
  x = x_; y = y_;  
  hoek = hoek_;  
  c1 = c1_; sw = sw_; c2 = c2_;  
 } 
 
 void display() { 
  fill(c1); 
  strokeWeight(sw); 
  stroke(c2); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek)); 
  beginShape(); 
  if (d == 0) {vertex(-n, h1);  vertex(-n, -h1);  vertex(n, -h1);  vertex(n, h1);} 
  if (d == 1) {vertex(0, 0);   vertex(0, -2*h1);  vertex(2*n, -2*h1);vertex(2*n, 0);} 
  if (d == 2) {vertex(0, 2*h1);  vertex(0, 0);    vertex(2*n, 0);  vertex(2*n, 2*h1); }   
  if (d == 3) {vertex(-2*n, 2*h1);vertex(-2*n, 0);  vertex(0, 0);   vertex(0, 2*h1);} 
  if (d == 4) {vertex(-2*n, 0);  vertex(-2*n, -2*h1);vertex(0, -2*h1); vertex(0, 0);} 
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met tetromino I en tetromino O      

De schets maakt gebruik van objecten van de class "OIt"  en beweginsmethodes van de superclass "Vormen".

 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
size(780,560); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
 
int klvorm = #FC0015; 
int stroke = #050505; 
float sw = 6; 
 
 vorm = new Vormen[10]; 
 //argumenten van de constructor 
//1) lengte, 2) breedte,  3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie, 
//6) hoek  7) vormkleur, 8) lijndikte, 9) lijnkleur 
 
//          1   2 3  4   5   6     7      8     9 
 vorm[0] = new OIt (n,  n, 4, x-2*n, y-n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[1] = new OIt (n/2,2*n, 1, x-2*n, y-3*n,90, color(#25A5F7,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[2] = new OIt (n,  n, 1, x+2*n, y-n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[3] = new OIt (n/2,2*n, 1, x-4*n, y+3*n, 0, color(#F7ED14,100),sw, color(stroke));  
 vorm[4] = new OIt (n,  n, 4, x-n,  y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[5] = new OIt (n,  n, 1, x-n,  y,   0, color(#60F725,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[6] = new OIt (n,  n, 1, x+n,  y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[7] = new OIt (n/2,2*n, 4, x+4*n, y+3*n, 0, color(#F7ED14,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[8] = new OIt (n,  n, 3, x,   y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
 vorm[9] = new OIt (n,  n, 2, x,   y+n,  0, color(klvorm,50), sw, color(stroke)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  
 for (int i = 0; i< 10; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);    
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);    
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);   
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);  
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop();   
 }  
}