header Lt

 

tetromino  "Lt".                  ga naar de draaiende tetromino L animatie                   terug naar de inleiding

 

 

class Lt extends Vormen { 
//argumenten van de constructor 
//1) grootte, 2) links/rechts, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie,  
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur  
 
//  1    2    3    4     5     6      7     8     9  
Lt(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 d = d_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 sw = sw_; 
 c2 = c2_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 strokeWeight(sw); 
 stroke(c2); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-n,1.5*n);vertex(-n,n/2);  vertex(0,n/2);  vertex(0,-1.5*n);vertex(n,-1.5*n);vertex(n,1.5*n);} 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(-n,1.5*n);vertex(-n,-1.5*n);vertex(0,-1.5*n);vertex(0,n/2);  vertex(n,n/2);  vertex(n,1.5*n);}  
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-3*n);  vertex(n,-3*n); vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);   vertex(n,-n);  vertex(n,-3*n); vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(0,3*n);  vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,2*n); vertex(2*n,2*n); vertex(2*n,3*n);} 
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,n);   vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,-2*n); vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,n);}  
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,2*n); vertex(n,2*n);  vertex(n,3*n);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,n);  vertex(-n,-2*n); vertex(0,-2*n); vertex(0,0);  vertex(n,0);   vertex(n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,2*n);  vertex(0,2*n); vertex(0,0);  vertex(n,0);   vertex(n,3*n);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,-2*n);vertex(-n,-2*n);vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,n);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-2*n,3*n);vertex(-2*n,2*n); vertex(-n,2*n); vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,3*n);}  
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-3*n);vertex(-n,-3*n);vertex(-n,-n); vertex(0,-n);  vertex(0,0);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); vertex(-n,-n); vertex(-n,-3*n);vertex(0,-3*n); vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met tetromino "Lt"      de schets maakt gebruik van object methodes van de superclass "Vormen"
 
 


Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
size(780,560); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/10; 
int stroke = #050505; 
float sw = 3; 
 
 vorm = new Vormen[8]; 
 //argumenten van de constructor 
//1) grootte, 2) links/rechts, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie,  
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur  
 
//         1 2 3  4   5  6   7        8   9  
 vorm[0] = new Lt(n, 1, 3, x-n, y-n, 90, color(#08FA42,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[1] = new Lt(n, 0, 4, x+n, y-n,-90, color(#08FA42,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[2] = new Lt(n, 0, 3, x-n, y-n, 0, color(#FC0015,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[3] = new Lt(n, 1, 4, x+n, y-n, 0, color(#FC0015,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[4] = new Lt(n, 1, 1, x-2*n,y, -180, color(#FAE208,100),sw, color(stroke));  
 vorm[5] = new Lt(n, 0, 6, x+2*n,y, -180, color(#FAE208,100),sw, color(stroke)); 
 vorm[6] = new Lt(n, 1, 2, x-2*n,y,  0, color(#08AFFA,100),sw, color(stroke));  
 vorm[7] = new Lt(n, 0, 5, x+2*n,y,  0, color(#08AFFA,100),sw, color(stroke)); 
} 
 
void draw() { 
  
 background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i< 8; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);   
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);   
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);   
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') { 
  loop(); 
 }  
}