header Lt

 

tetromino  "Lt".                       terug naar de inleiding

 

class Lt extends Vormen { 
//argumenten van de constructor 
//1) grootte, 2) links/rechts, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie,  
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur  
 
//  1    2    3    4     5     6      7     8     9  
Lt(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, float sw_, color c2_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 d = d_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 sw = sw_; 
 c2 = c2_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 strokeWeight(sw); 
 stroke(c2); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-n,1.5*n);vertex(-n,n/2);  vertex(0,n/2);  vertex(0,-1.5*n);vertex(n,-1.5*n);vertex(n,1.5*n);} 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(-n,1.5*n);vertex(-n,-1.5*n);vertex(0,-1.5*n);vertex(0,n/2);  vertex(n,n/2);  vertex(n,1.5*n);}  
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0);   vertex(0,-3*n);  vertex(n,-3*n); vertex(n,-n);  vertex(2*n,-n); vertex(2*n,0);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0);   vertex(0,-n);   vertex(n,-n);  vertex(n,-3*n); vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,0);}  
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(0,3*n);  vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,2*n); vertex(2*n,2*n); vertex(2*n,3*n);} 
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,n);   vertex(0,0);   vertex(n,0);  vertex(n,-2*n); vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,n);}  
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,2*n); vertex(n,2*n);  vertex(n,3*n);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(-n,n);  vertex(-n,0);   vertex(0,0);  vertex(0,-2*n); vertex(n,-2*n); vertex(n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n,n);  vertex(-n,-2*n); vertex(0,-2*n); vertex(0,0);  vertex(n,0);   vertex(n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(-n,3*n); vertex(-n,2*n);  vertex(0,2*n); vertex(0,0);  vertex(n,0);   vertex(n,3*n);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-2*n,n); vertex(-2*n,-2*n);vertex(-n,-2*n);vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,n);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-2*n,3*n);vertex(-2*n,2*n); vertex(-n,2*n); vertex(-n,0);  vertex(0,0);   vertex(0,3*n);}  
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-3*n);vertex(-n,-3*n);vertex(-n,-n); vertex(0,-n);  vertex(0,0);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-2*n,0); vertex(-2*n,-n); vertex(-n,-n); vertex(-n,-3*n);vertex(0,-3*n); vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}