pentominos

 

Een pentomino is een meetkundige vorm, die uit vijf aan de zijde grenzende vierkanten bestaat.
Net zoals domino's en tetromino's zijn pentomino's een bijzonder type van polyomino's

Ze werden vanaf 1953 door de Amerikaanse professor SW Golomb beschreven.

Er zijn twaalf verschillende pentomino-vormen waarin twee vormen, die elkaars spiegelbeeld zijn, voor een tellen
Er zijn vijf verschillende tetromino vormen

Golomb gaf de vormen een naam als letter die ongeveer overeen kwam met de vorm

Ik heb van de pentomino en tetromino vormen classes gemaakt met deze letter als class naam
Achter de namen van de tetromino classnamen staat een t.  Met de class "OIt" maak je de O en I tetromino
 

De classse maken gebruik van de     superclass "Vormen"

Door op een knop met de class naam te klikken zie je de code die je in je processing editor kan plakken.

Onder de code van iedere class staat de code van een schets als voorbeeld.

Alle vormen in de classes staan in het (0,0) punt.  De x en y waarden van de constructor komen in de class in translate().
Voor iedere vorm wordt een pushMatrix() en popMatrix uitgevoerd.

 

 

pentomino classes   animaties   tetromino classes                                                                              
pentomino's "Pentos"   pentomino chaos   tetromino's "Tetros"
pentomino "F"   "F","X" animatie   tetromino "OIt"
pentomino "I"       tetromino "Lt"
pentomino "L"       tetromino "St"
pentomino "N"   "N","Z", parallellogrammen   tetromino "Tt"
pentomino "P"        
pentomino "T"   "T","Y" animatie    
pentomino "U"   "U","F" achthoek    
pentomino "V"   "V","T","X","Hoek" animatie    
pentomino "W"   "W", "St", "Paral", "Text"    
pentomino "X"    "U", "T", "X" animatie   "T", "X" en "Drieh_nh" animatie
pentomino "Y"        
pentomino "Z"   "Z","F","Drieh_nh","Paral"