pentominos

"U" , "T" en "X" animatie

"U" , "T" en "X" animatie 

 

Animatie met pentomino "N", "Z" en parallellogrammen

"N" , "Z" en "parallellogrammen"

 tetromino "St"

tetromino "St" de hoeken zijn rond door in de class
de functie strokeJoin(ROUND) toe te voegen

 

animatie met tetromino S

Animatie met tetromino "St"

 

"U","F", achthoek animatie

"U","F", achthoek animatie

 

pentomino "Z" , "F" , "driehoek" animatie

pentomino "Z" , "F" , "driehoek" animatie

 

pentomino's             terug naar de startpagina

Een pentomino is een meetkundige vorm, die uit vijf aan de zijde grenzende vierkanten bestaat.
Net zoals domino's en tetromino's zijn pentomino's een bijzonder type van polyomino's
Ze werden vanaf 1953 door de Amerikaanse professor SW Golomb beschreven.

Golomb gaf de vormen een naam als letter die ongeveer overeen kwam met de vorm

Er zijn twaalf verschillende pentomino-vormen waarin twee vormen, die elkaars spiegelbeeld zijn, voor een tellen
Ik heb van de pentomino's 12 classes gemaakt met de de letter als class naam

en de class "Pentos" met alle pentomino's in een draaipunt

tetromino's

Er zijn vijf verschillende tetromino vormen
De class namen van de tetromino's hebben ook een letter met de letter "t" toegevoegd.
Met de class "Rechthoek" maak je de O en I tetromino.
De tetromino's hebben als extra constructor argumenten de lijndikte en lijnkleur.
Door in de class de functie "strokeJoin(ROUND);"  toe te voegen ontstaan ronde hoeken van de lijnen. (zie tetromino "St")
 
De classes maken gebruik van de     superclass "Vormen"
Door op een knop met de class naam te klikken zie je de code die je in je processing editor kan plakken.

Onder de code van iedere class staat de code van een schets als voorbeeld.

Alle vormen in de classes staan in het (0,0) punt.  De x en y waarden van de constructor komen in de class in translate().
Voor iedere vorm wordt een pushMatrix() en popMatrix uitgevoerd.
  
pentomino classes   animaties   tetromino classes    
pentomino's "Pentos"   pentomino chaos   tetromino's "Tetros"
pentomino "F"   "F","X" animatie   "Rechthoek"
pentomino "I"       tetromino "Lt"
pentomino "L"       tetromino "St"
pentomino "N"   "N","Z", parallellogrammen   tetromino "Tt"
pentomino "P"        
pentomino "T"   "T","Y" animatie   "T" , Drieh_nh vormen een achthoek
pentomino "U"   "U","F" achthoek    
pentomino "V"   "V","T","X","Hoek" animatie    
pentomino "W"   "W", "St", "Paral", "Text"    
pentomino "X"    "U", "T", "X" animatie   "T", "X" en "Drieh_nh" animatie           
pentomino "Y"        
pentomino "Z"   "Z","F","Drieh_nh","Paral"    
         
         

 

met de classes "Kn7" en "Kn9" samen met "Rechthoek" kan je oa een oneindige knoop samenstellen

  "Kn7" met een schets        van meerdere knopen  
  "Kn9" met een schets   van een oneindige knoop  

tetromino "Lt" animatie

pentomino "F" ,"X" animatie

 

tetromino "Lt" animatie

tetromino "Lt" animatie

 

pentomino "T" , "X" en "driehoek" animatie

pentomino "T" , "X" en "driehoek" animatie

 

 

Tibetaanse knoop

Tibetaanse of oneindige knoop zie "Kn9"