P 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 header p

 

pentomino "P"                     bekijk het voorbeeld met pentomino "P"                  terug naar de inleiding 

 

 

 class P extends Vormen { 
P(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek));  
 beginShape(); 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(-n,1.5*n);vertex(-n,-1.5*n);vertex(n,-1.5*n); vertex(n,n/2); vertex(0,n/2);vertex(0,1.5*n);} 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(n,1.5*n); vertex(n,-1.5*n); vertex(-n,-1.5*n);vertex(-n,n/2);vertex(0,n/2);vertex(0,1.5*n);} 
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(0,0); vertex(0,-3*n);vertex(2*n,-3*n);vertex(2*n,-n); vertex(n,-n); vertex(n,0);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(0,0); vertex(0,-n); vertex(-n,-n);  vertex(-n,-3*n);vertex(n,-3*n);vertex(n,0);} 
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(0,3*n);vertex(0,0);vertex(2*n,0);vertex(2*n,2*n);vertex(n,2*n); vertex(n,3*n);} 
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(0,n); vertex(0,0);vertex(-n,0); vertex(-n,-2*n);vertex(n,-2*n);vertex(n,n);} 
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(-2*n,3*n);vertex(-2*n,0);vertex(0,0);vertex(0,2*n); vertex(-n,2*n); vertex(-n,3*n);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(n,n);   vertex(n,0);  vertex(0,0);vertex(0,-2*n);vertex(2*n,-2*n);vertex(2*n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-2*n,n);vertex(-2*n,-2*n);vertex(0,-2*n);vertex(0,0);vertex(-n,0); vertex(-n,n);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(n,3*n); vertex(n,2*n);  vertex(0,2*n); vertex(0,0);vertex(2*n,0);vertex(2*n,3*n);}  
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-n,n); vertex(-n,-2*n);vertex(n,-2*n); vertex(n,0);  vertex(0,0);vertex(0,n);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(-n,3*n);vertex(-n,2*n); vertex(-2*n,2*n);vertex(-2*n,0);vertex(0,0);vertex(0,3*n);}  
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-n,0);vertex(-n,-3*n);vertex(n,-3*n); vertex(n,-n);   vertex(0,-n); vertex(0,0);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(-n,0);vertex(-n,-n); vertex(-2*n,-n);vertex(-2*n,-3*n);vertex(0,-3*n);vertex(0,0);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}
 
voorbeeld met de class "P"
de schets maakt ook gebruik van de superclass  "Vormen"   en de class   "Ruitjes"
 
 

Vormen vorm1; 

Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
Ruitjes ruitjespap; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/8; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
 vorm1 = new P(n, 1, 5, x-n, y-n,-45, color(255, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new P(n, 0, 2, x+n, y-n, 45, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm3 = new P(n, 0, 4, x, y, 0, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm4 = new P(n, 1, 3, x, y, 0, color(0, 200, 100, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);// 
 ruitjespap.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
  
 vorm1.dpRotLi(vorm1); 
 vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
 vorm4.dpRotRe(vorm4); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }    
 if (key == 'r') {  
  loop(); 
 } 
}