rechter muisknop ingedrukt

rechter muisknop ingedrukt

 

 

 

middelste muisknop ingedrukt

 

middelste muisknop ingedrukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camera met near en far clipping plane

camera met near en far clipping plane 

 

mouseX = -width/2 , near clipping plane = 6.6*n

 mouseX =  -width/2 , near clipping plane = 6.6*n
regel 12 in perspective voorbeeld

 

mouseX = -width/2 , near clipping plane = 7.6*n

 mouseX =  -width/2 , near clipping plane = 7.6*n

regel 12 in perspective voorbeeld

 

mouseX = -width/2 , near clipping plane = 5.5*n

mouseX =  -width/2 , near clipping plane = 5.5*n 

regel 12 in perspective voorbeeld

 

 

Verander met de re muisknop Xpos en Ypos van de camera. (regel 20)

Verander met de middelste muisknop Xpos en Ypos samen met Xdir en Ydir, omdat upX en upY = 1 is de kamera hier ook 45 graden gedraaid. (regel 23)

camera bewegingen.                                     terug naar de inleiding

argumenten van de camera:  camera(Xpos, Ypos, Zpos, Xdir, Ydir, Zdir, upX, upY, upZ);  ,  pos = positie, dir = richting
upX, upY, upZ is een 3d vector, met (0,0,0) is de camera nergens op gericht er is dus geen beeld te zien.
  

De schets maakt als achtergrond gebruik van het object ruitjespap van de class  "WEBGLRuitjes"

 

let x; let y; let z; let n; let gradhoek = 1; gradhoek2 = 1;
function setup() {
 createCanvas(windowWidth, windowHeight,WEBGL);
 n = height/15;
 x = 0; y = 0; z = 0;
 ruitjespap = new WEBGLRuitjes(n, x, y);
}
 
function draw() {
 background('#E6FBFF');
 ruitjespap.display();
 camera(x, y, z+13*n, x, y, z, 0, 1, 0);
 
 let camx = map(mouseX, 0, width, -5*n, 5*n);
 let camy = map(mouseY, 0, height, -5*n, 5*n);
 
 if (mouseIsPressed) {
  if (mouseButton === LEFT) {
   camera(camx, camy, z+13*n, x, y, z, 0, 1, 0);
  }
  if (mouseButton === CENTER) {
   camera(camx, camy, z+13*n, camx, camy, z, 1, 1, 0);
  }
}
 fill(150,150,10,100);
 push();
 rotateX(radians(gradhoek));
 gradhoek -= 1;
 if (gradhoek < -360) gradhoek = 1;
 translate(x-5*n, y, z+2*n);
 box(2*n);
 pop();
 
 fill(250,100,10,100);
 push();
 rotateX(radians(gradhoek2));
 gradhoek2 += 1;
 if (gradhoek2 > 360) gradhoek2 = 1;
 translate(x+5*n, y, z);
 box(4*n);
 pop();
 
 push();
 rotateX(radians(45));
 rotateY(radians(45));
 box(2*n);
 pop();
}


 
Voorbeeld gebruik van perspective()

perspective(fov, aspectratio, near clipping plane, far clipping plane);   

fov = field of view default PI/3.0 of 60 graden
aspectratio = default width/height

near clipping plane en far clipping plane is het gebied (het frustum) waarin het camerabeeld zichtbaar is.

in de map functie (regel 13) beweegt de muis tussen -width/2 en width/2 en camz tussen [6.5*n , 19.5*n],  dit is ook het frustum gebied, zie regel 12
het midden is 13*n dit is de default z positie van de camera. let op camz beweegt zich niet tussen [0, 13*n] !
 
 

 let x; let y; let z; let n; let gradhoek = 1; gradhoek2 = 1;
function setup() {
 createCanvas(windowWidth, windowHeight,WEBGL);
 n = height/15;
 x = 0; y = 0; z = 0;
 ruitjespap = new WEBGLRuitjes(n, x, y);
}
function draw() {
 background('#E6FBFF');
 ruitjespap.display();
 perspective(PI/3.0, width/height, 6.5*n, 19*n);
 let camz = map(mouseX, -width/2, width/2, 0, 13*n);
 // met de muis in het (0,0) punt is camz = 13*n, met mouseX varrieert camz tussen de 6.5*n en 19.5*n
 // als het far clipping plane kleiner is dan 19.5 verdwijnt de vorm (deels) achter het far clipping plane
 // als het near clipping plane groter is dan 6.5 verdwijnt de vorm (deels) achter het near clipping plane
 camera(x, y, camz, x, y, z, 0, 1, 0);
 fill(150,150,10,100);
 box(4*n,2*n, 2*n); //box 4 vakjes in x richting en 2 vakjes in y en z richting
}