Molen schets met tekst.                       terug naar de inleiding                      ga naar de animatie in fullscreen

Met de "s" of "S" toets stopt en met de overige toetsen start de animatie, met de "d" of "D" toets kan je een afbeelding van de animatie downloaden

De schets molen maakt gebruik van de class   "Text"   en   "Drieh_nh"   en  de superclass    "Vormen"

 

let vorm = []; 
 function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 
 let x = width/2; 
 let y = height/2; 
 let n = height/25; 
 vorm[0] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 90, color(0,0,255)); 
 vorm[1] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x-7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 135, color(0,0,255)); 
 vorm[4] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 45, color(0,0,255)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x+7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 1, x-17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[7] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 5, x+17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
} 
 
function draw() { 
 background(230,251,255); 
  for (let i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
 if (key == 's' || key == 'S') { 
 
 } 
 else { 
 vorm[6].xReLi(); 
 vorm[7].xLiRe(); 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 } 
} 
 
 function keyPressed() { 
 
 if (key == 'd' || key == 'D') { 
  save('molen.png'); 
  } 
 }
 

zeilboot met tekst                 ga naar de zeilboot in fullscreen

de schets maakt gebruik van de class  "Text""Drieh_nh",   "Rechthoek"  , en  "Trap_3nan"  en de superclass  "Vormen"

argumenten van de constructor: 1) tekst string,  2) lettergrootte,  3) draaipunt,  4) x positie,  5) y positie,  6) hoek,  7) kleur

 

let vorm = []; 
 function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 
 let x = width/2; 
 let y = height/2; 
 let n = height/20; 
 vorm[0] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 5, x-6.5*n, y-5*n, 0, color(0,0,250)); 
 vorm[1] = new Trap_3nan(n*2,4,  x-6*n,y, 180,     color(255,0,0,100)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(n/5,n*4,7,x-6*n,y-2*n,0,     color(0,255,0,100),1,color(0)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh90(n*3, 3*n, 1, 5,x-6*n, y-2.5*n,90,color(200,0,100,100)); 
 vorm[4] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 1, x+6.5*n, y+2*n, 0, color(0,0,250)); 
 vorm[5] = new Trap_3nan(n*2, 4, x+6*n, y+7*n, 180, color(255,0,0,100)); 
 vorm[6] = new Rechthoek(n/5,n*4, 1, x+6*n, y+5*n,0, color(0,255,0, 100),1,color(0)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh90(n*3, 3*n, 0, 1, x+6*n, y+4.5*n,-90,     color(200,0,100,100)); 
 vorm[8] = new Text('Waar komt de wind vandaan?',n,1, x-12*n, y+9*n,0, color(0,0,255)); 
 vorm[9] = new Text("Waar komt de wind vandaan?",n,5, x+12*n, y-8*n,0, color(0,0,250)); 
} 
 
function draw() { 
 background(230,251,255); 
  for (let i = 0; i < 10; i++) 
 { 
   vorm[i].display(); 
 } 
 
 if (key == 's' || key == 'S') { 
 
 } 
else { 
  for (let i = 0; i < 4; i++) 
 { 
   vorm[i].xRe(); 
 } 
 
  for (let i = 4; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].xLi(); 
 } 
  vorm[8].xRe(); 
  vorm[9].xLi(); 
 } 
} 
 
 function keyPressed() { 
 
 if (key == 'd' || key == 'D') { 
  save('zeilboot.png'); 
  } 
 }