Molen schets met tekst.                       terug naar de inleiding                      ga naar de animatie in fullscreen

 De schets molen maakt gebruik van de class   "Text"   en   "Drieh_nh"   en  de superclass    "Vormen"

 

let vorm = []; 
 function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 
 let x = width/2; 
 let y = height/2; 
 let n = height/25; 
 vorm[0] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 90, color(0,0,255)); 
 vorm[1] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x-7*n, y, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x-7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 135, color(0,0,255)); 
 vorm[4] = new Text("De wieken van de molen draaien door de wind", n, 0, x+7*n, y, 45, color(0,0,255)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n*6, 10*n, 3, x+7*n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 1, x-17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
 vorm[7] = new Text("Waar komt de wind vandaan?", n, 5, x+17*n, y-10*n, 0, color(0,0,255)); 
} 
 
function draw() { 
 background(230,251,255); 
  for (let i = 0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[6].xReLi(); 
 vorm[7].xLiRe(); 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
} 
 
function windowResized() { 
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight); 
} 
 
 function keyPressed() { 
  if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 
  if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 
 if (key == 'd') { 
  save('molen.png'); 
  } 
 }
 

zeilboot met tekst                 ga naar de zeilboot in fullscreen

de schets maakt gebruik van de class  "Text""Drieh_nh",   "Rechthoek"  , en  "Trap_3nan"  en de superclass  "Vormen"

argumenten van de constructor: 1) tekst string,  2) lettergrootte,  3) draaipunt,  4) x positie,  5) y positie,  6) hoek,  7) kleur

 

 let vorm = []; 
 function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 
 let x = width/2; 
 let y = height/2; 
 let n = height/20; 
 vorm[0] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 5, x-6.5*n, y-5*n, 0, color(0,0,250)); 
 vorm[1] = new Trap_3nan(n*2,4,  x-6*n,y, 180,     color(255,0,0,100)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(n/5,n*4,7,x-6*n,y-2*n,0,     color(0,255,0,100),1,color(0)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh90(n*3, 3*n, 1, 5,x-6*n, y-2.5*n,90,color(200,0,100,100)); 
 vorm[4] = new Text("De zeilboot zeilt door de wind", n/2, 1, x+6.5*n, y+2*n, 0, color(0,0,250)); 
 vorm[5] = new Trap_3nan(n*2, 4, x+6*n, y+7*n, 180, color(255,0,0,100)); 
 vorm[6] = new Rechthoek(n/5,n*4, 1, x+6*n, y+5*n,0, color(0,255,0, 100),1,color(0)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh90(n*3, 3*n, 0, 1, x+6*n, y+4.5*n,-90,     color(200,0,100,100)); 
 vorm[8] = new Text('Waar komt de wind vandaan?',n,1, x-12*n, y+9*n,0, color(0,0,255)); 
 vorm[9] = new Text("Waar komt de wind vandaan?",n,5, x+12*n, y-8*n,0, color(0,0,250)); 
} 
 
function draw() { 
 background(230,251,255); 
  for (let i = 0; i < 10; i++) 
 { 
   vorm[i].display(); 
 } 
 
  for (let i = 0; i < 4; i++) 
 { 
   vorm[i].xReLi(); 
 } 
 
  for (let i = 4; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].xLiRe(); 
 } 
  vorm[8].xReLi(); 
  vorm[9].xLiRe(); 
} 
 
function windowResized() { 
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight); 
} 
 
 function keyPressed() { 
  if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
 
  if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 
 if (key == 'd') { 
  save('zeilboot.png'); 
  } 
 }