letterspel                       terug naar de inleiding                      ga naar het letterspel in fullscreen

Met de "s"of "S"   toets stopt, en met elke andere toets start de animatie. >Met de "d" of "D" toets kan je een afbeelding downloaden.

toetsfuncties:  Met toets "1" = animatie met de letters I, N en G,  met toets "2" = de letters A,B en N en  met toets "3" = de letters K,P en N

toets "4" = Helvetia font,  toets "5" = Areal font
 

 De schets maakt gebruik van de class   "Text"   ,met stroke() en strokeWeight() in de constructor,  en  de superclass    "Vormen"

 

 //argumenten van de constructor: 1) tekst string, 2) lettergrootte, 3) draaipunt, 
 //4) x positie, 5) y positie, 6) hoek, 7) font met 1)Areal en 2) Helvetica, 8) letterkleur 
 //9) lijn dikte, 10) lijnkleur 
 let vorm0, vorm1, vorm2; 
 
 function setup() { 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight); 
 const x = width/2; 
 const y = height/2; 
 const n = height/25; 
 //constructor 1    2  3  4,  5,   6, 7   8         9  10 
 vorm0 = new Text("K", 14*n, 1, x-2*n, y-2*n, 40, 1, color(0,0,250,100), n, color(255,0,0,100)); 
 vorm1 = new Text("P", 14*n, 1, x,   y,    0, 1, color(0,0,250,100), n, color(255,255,0,100)); 
 vorm2 = new Text("N", 14*n, 1, x+2*n, y+2*n, -40, 1, color(200,0,250,100),n, color(-0,255,255,100)); 
} 
 
function draw() { 
 background(230,251,255); 
   vorm0.display(); 
   vorm1.display(); 
   vorm2.display(); 
 if (key == 's' || key == 'D') { 
 
   } 
   else 
   { 
   vorm0. dpRotRe(vorm0); 
   vorm1. dpRotLi(vorm1); 
   vorm2. dpRotRe(vorm2); 
  } 
} 
 
function windowResized() { 
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight); 
} 
 
 function keyPressed() { 
 if (key == 'd' || key == 'D') { 
  save('letters.png'); 
  } 
 
 if (key == '1') { 
   vorm0.text = "I"; 
   vorm1.text = "N"; 
   vorm2.text = "G"; 
 } 
 
 if (key == '2') { 
   vorm0.text = "A"; 
   vorm1.text = "B"; 
   vorm2.text = "N"; 
 } 
 
 if (key == '3') { 
   vorm0.text = "K"; 
   vorm1.text = "P"; 
   vorm2.text = "N"; 
 } 
 
 if (key == '4') { 
   vorm0.f = 2; 
   vorm1.f = 2; 
   vorm2.f = 2; 
 } 
 
 if (key == '5') { 
   vorm0.f = 1; 
   vorm1.f = 1; 
   vorm2.f = 1; 
  } 
 }