classes "Text" en  "Text" met fontkeuze,  lijndikte (sw) en lijnkleur in de constructor.           terug naar de inleiding

class "Text"               zie de voorbeelden: molen en zeilboot met teksten

argumenten van de constructor:  1) tekst string,  2)  lettergrootte n,  3)  draaipunt d,  4) x posite,  5) y positie,  6) hoek,  7) kleur c

 

class Text extends Vormen {
//constructor 1  2 3 4 5  6  7 
 constructor(text, n, d, x, y, hoek, c) { 
  super(x,y,hoek); 
  this.text = text; this.n = n; this.d = d; 
  this.x = x; this.y = y; this.hoek = hoek; this.c = c; 
} 
 display() { 
 push(); 
 translate(this.x, this.y); 
 rotate(radians(this.hoek)); 
 textSize(this.n); 
 if (this.d == 0)textAlign(CENTER,CENTER); 
 if (this.d == 1)textAlign(LEFT); 
 if (this.d == 2)textAlign(LEFT,TOP); 
 if (this.d == 3)textAlign(CENTER,TOP); 
 if (this.d == 4)textAlign(RIGHT,TOP); 
 if (this.d == 5)textAlign(RIGHT); 
 if (this.d == 6)textAlign(CENTER,BOTTOM); 
 fill(this.c); 
 text(this.text,0,0); 
 pop(); 
 } 
}

 

class "Text"   met fontkeuze Areal en Helvetica, lijndikte en lijnkleur in de constructor    zie het voorbeeld Letterspel

argumenten van de constructor:  1)  tekst string,  2) lettergrootte n,  3) draaipunt d,  4) x positie,  5)  y  positie,  6) hoek

                                                     7) font f, met 1 = Areal en 2 = Helvetica,  8) kleur c,  9)  lijndikte sw,  10) lijnkleur c2
 

class Text extends Vormen {
//constructor 1  2 3 4 5  6  7 8 9  10 
 constructor(text, n, d, x, y, hoek, f, c, sw, c2) { 
  super(x,y,hoek); 
  this.text = text; this.n = n; this.d = d; 
  this.x = x; this.y = y; this.hoek = hoek; this.f; this.c = c; 
  this.sw = sw; this.c2 = c2; 
} 
 
 display() { 
 push(); 
 translate(this.x, this.y); 
 rotate(radians(this.hoek)); 
 if (this.f == 1) textFont('Arial'); 
 if (this.f == 2) textFont('Helvetica'); 
 textSize(this.n); 
 strokeWeight(this.sw); 
 stroke(this.c2); 
 if (this.d == 0)textAlign(CENTER,CENTER); 
 if (this.d == 1)textAlign(LEFT); 
 if (this.d == 2)textAlign(LEFT,TOP); 
 if (this.d == 3)textAlign(CENTER,TOP); 
 if (this.d == 4)textAlign(RIGHT,TOP); 
 if (this.d == 5)textAlign(RIGHT); 
 if (this.d == 6)textAlign(CENTER,BOTTOM); 
 fill(this.c); 
 text(this.text,0,0); 
 pop(); 
 } 
}