header rechth

                                                             terug naar de inleiding

 Class    "Rechthoek"             Deze class heeft als extra argumenten in de constructor:   sw = lijndikte , strokeWeight() en sc = lijnkleur, stroke()

zie ook de class "Rechthoek" in processing

 

//argumenten van de constructor 
//1) breedte, 2) hoogte, 3) draaipunt, 4) x positie, 5) y positie, 
//6) hoek   7) vormkleur,  8) lijndikte, 9) lijnkleur 
class Rechthoek extends Vormen { 
 //     1 2  3 4 5  6  7 8  9 
 constructor(n, h1, d, x, y, hoek, c, sw, sc) { 
 
  super(x, y, hoek); 
  this.x = x; this.y = y; this.hoek = hoek; 
  this.n = n; this.h1 = h1; this.d = d; 
  this.c = c; this.sw = sw; this.sc = sc; 
} 
 
display() { 
 push(); 
 fill(this.c); 
 strokeWeight(this.sw); 
 stroke(this.sc); 
 translate(this.x,this.y); 
 rotate(radians(this.hoek)); 
 beginShape(); 
 if (this.d == 1) {vertex(0, 0);     vertex(0, -this.h1); vertex(this.n, -this.h1);  vertex(this.n, 0);} 
 if (this.d == 2) {vertex(0, this.h1/2); vertex(0, -this.h1/2);vertex(this.n, -this.h1/2); vertex(this.n, this.h1/2);} 
 if (this.d == 3) {vertex(0, this.h1);  vertex(0, 0);     vertex(this.n, 0);     vertex(this.n, this.h1); } 
 if (this.d == 4) {vertex(-this.n/2, this.h1); vertex(-this.n/2, 0);     vertex(this.n/2, 0);     vertex(this.n/2, this.h1);} 
 if (this.d == 5) {vertex(-this.n, this.h1);  vertex(-this.n, 0);      vertex(0, 0);        vertex(0, this.h1);} 
 if (this.d == 6) {vertex(-this.n, this.h1/2); vertex(-this.n,-this.h1/2);  vertex(0, -this.h1/2);    vertex(0, this.h1/2);} 
 if (this.d == 7) {vertex(-this.n, 0);     vertex(-this.n, -this.h1);  vertex(0, -this.h1);     vertex(0, 0);} 
 if (this.d == 8) {vertex(-this.n/2, 0);    vertex(-this.n/2, -this.h1); vertex(this.n/2, -this.h1); vertex(this.n/2, 0);} 
 if (this.d == 0) {vertex(-this.n/2, this.h1/2);vertex(-this.n/2, -this.h1/2);vertex(this.n/2, -this.h1/2);vertex(this.n/2, this.h1/2);} 
 endShape(CLOSE); 
 pop(); 
 } 
}