header

inleiding oop met sub en superclass

 
1)  structuur van de sketch, met de subclass  en de superclass met alle bewegingsmethodes

2) Overerving of inheritance.

3) Overerving met VrouwSub() toegevoegd

4) OOP familie met draaiende kinderen

5) polymorfisme met constructor zonder argumenten.

6) polymorfisme met objecten in een array

7) de superclass met de bewegingsmethodes:

stijgen, dalen, heen, terug, heenEnTerug, terugEnHeen, opEnNeer,  neerEnOp,  snelhxy, trillen, draaien en sinus.
en de methode display
ook toegevoegd de extra constructor voor BezierCubicSub