De schets met de drie objecten

 De schets met de drie objecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellipse(x, y, 30, 10) (regel 29) uitgeschakeld
 
in de superclass ellipse(x, y, 30, 10) (regel 29)
uitgeschakeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rectMode(CENTER) (regel 19 ) uitgeschakeld
 
 
in de class "Rechthoek"
rectMode(CENTER) (regel 19 ) uitgeschakeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rectMode(CORNER) (regel 18) uitgeschakeld

In de class "Mens" rectMode(CORNER) (regel 18) uitgeschakeld

In de class "Rechthoek" is de rectMode(CENTER)
dit moet in de class "Mens" weer ongedaan gemaakt
worden met rectMode(CORNER)
De rechthoeken van de methodes in de class "Mens"
zijn getekende met de default rectMode(CORNER).
 
 
 
 
drie classes met superclass "Super" met bewegingsmethode  yUpDown().                     terug naar de inleiding
 

De schets maakt gebruik van de classes "Ellips" , "Rechthoek" , "Mens" en de superclass "Super"

In de classes worden x_ en y_ via super(x_, y_) (is de superconstructor) aan de constructor van de superclass gegeven waar ze dan global worden gemaakt.

Alle classes moeten een superconstructor hebben met hetzelfde aantal argumenten als in de constructor van de superclass

 

De schets

 

Rechthoek rechth;  
Ellips  ellips;  
Mens   vrouw; 
Ruitjes  ruitjespap; 
 
void setup() {  
 size(840, 360); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 float h = n/9; //Het poppetje is 9*n hoog met h is het poppetje n hoog 
 
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x, y); 
 rechth = new Rechthoek(x-6*n, y, 3*n, 2*n, color(0, 20, 100, 80));  
 vrouw  = new Mens(   x,   y, 4*h,   color(106, 165, 45));  
 ellips = new Ellips(  x+5*n, y, n,  5*n, color(106, 165, 45)); 
} 
 
void draw() {  
 background(255); 
 ruitjespap.display(); 
 rechth.display();  
 vrouw.displayVrouw(); 
 vrouw.yUpDown(); 
 ellips.display(); 
 ellips.trillen(); 
}
 
De super- of parent class
 
 

class Super {       
 float x; 
 float y; 
 
 float ysnelhUp = 1; 
 
//Het aantal variabelen in de constructor van de superclass moet hetzelfde zijn 
//als het aantal variabelen in de superconstructor van de classes 
Super(float x_, float y_) { //constructor van de superclass 
 x = x_; 
 y = y_; 
 } 
  
void yUpDown() {   
  y = y - ysnelhUp;   
  if ((y < 0) || (y > height)) {   
   ysnelhUp = ysnelhUp* -1;  
  }  
 } 
  
void trillen() { 
 x += random(-1, 1); 
 y += random(-1, 1); 
 } 
 
// Display in de superklasse om override te demonsteren 
 void display() { 
 ellipse(x, y, 30, 10); 
 } 
}
 

 De class "Rechthoek"

 


class Rechthoek extends Super {

 float b; 
 float h; 
 color c; 
  
Rechthoek(float x_, float y_, float b_, float h_, color c_) { 
// onderstaande super constructor geeft de variabelen x_ en y_ aan de constructor in de superclass 
// x_ en y_ worden in de class super gebruikt tbv de bewegingsmethoden 
// x_ en y_ worden in "Super" global gemaakt en zijn dan ook global beschikbaar voor de classes. 
 super(x_, y_); //de superconstructor 
 b = b_; 
 h = h_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 rectMode(CENTER); 
 fill(c); 
 stroke(0); 
 rect(x, y, b, h); 
 super.display();  
 } 
} 

de subclass  "Ellips"

 


class Ellips extends Super { 
//b, h en c worden hier global gemaakt 
 float b; 
 float h; 
 color c; 
  
Ellips(float x_, float y_, float b_, float h_, color c_) { 
// onderstaande super constructor geeft de variabelen x_ en y_ aan de constructor in de superclass 
// x_ en y_ worden in de class super gebruikt tbv de bewegingsmethoden 
// x_ en y_ worden in "Super" global gemaakt en zijn dan ook global beschikbaar voor de classes. 
 super(x_, y_); //de superconstructor 
 b = b_; 
 h = h_; 
 c = c_; 
 } 
 
void display() { 
 fill(c); 
 stroke(0); 
 ellipse(x, y, b, h); 
 super.display(); 
 } 
} 

de class "Mens" met de methodes displayMan en displayVrouw

 


class Mens extends Super{   
  float n; 
  color c; 
  
Mens(float x_, float y_, float n_, color c_) {  
// x_ en y_ worden ook gebruikt in de class super tbv de bewegingsmethoden 
// x_ en y_ worden daar global gemaakt en dus "gezien" in de displayVrouw en displayMan methodes 
// Deze super constructor geeft de variabelen aan de constructor in de superclass 
  super(x_, y_); 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
  c = c_;  
 }  
   
 void displayVrouw() {  
  rectMode(CORNER); 
  strokeWeight(2);  
  fill(37,159,232,100);    
  ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd    
  rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 3*n);  //lichaam   
  rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li   
  rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re   
  rect(x-n,  y+2*n, n/2, 2*n);  //li been   
  rect(x+n/2, y+2*n, n/2, 2*n);  //Re been   
  fill(c); 
  quad(x-2*n, y+2*n, x-n, y, x+n, y, x+2*n, y+2*n); //jurk   
 }  
   
 void displayMan() {  
  rectMode(CORNER); 
  strokeWeight(2);  
  fill(c);    
  ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd    
  rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 4*n);  //lichaam   
  rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li   
  rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re   
  rect(x-n,  y+n,  n/2, 3*n);  //li been   
  rect(x+n/2, y+n,  n/2, 3*n);  //Re been    
 }  
}