header

5) polymorfisme met constructor zonder argumenten          naar de inleiding
 
Zie ook "ster en veelhoekvormen" een toepassing van polymorfisme
 
De schets
 

// De meest simpele structuur van polymorfisme 
// met een constructor zonder argumenten.
//1) Declareren van de objecten van het type Vormen 
Vormen vormen1; 
Vormen vormen2;
void setup() { 
 size(480, 270); 
//2) Initieeren van de objecten 
 vormen1 = new Cirkel(); 
 vormen2 = new Vierkant(); 
} 
//3) tekenen van de objecten 
void draw() { 
 background(255); 
 vormen1.display(); 
 vormen2.display(); 
}

De super- of parent class

 

class Vormen {
Vormen() { 
 }
void display() { 
 //Dit is de lege display methode die wordt overreden in de "Cirkel" en "Vierkant" subclassen
//ivm overriding moeten alle methodes van de subclassen ook in de superclass staan 
 } 
}


De subclass Cirkel

 


class Cirkel extends Vormen {
Cirkel() { 
 }
void display() { 
 ellipseMode(CENTER); 
 stroke(0); 
 ellipse(width/4, height/4, 40, 40); 
 } 
}

 De subclass Vierkant
 


class Vierkant extends Vormen {
Vierkant() { 
 }
void display() { 
 rectMode(CENTER); 
 fill(175); 
 stroke(0); 
 rect(width/2, height/2, 40, 40); 
 } 
}