fam animatie

de straal van de draaiende kinderen is 0.5*n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man, ieder vakje is 0.1*n

ieder vakje is 0.1*n

 

 

 

 

vrouw ieder vakje is 0.1*n

ieder vakje  is 0.1*n

 

 

 

                                            
 

Bovenstaande animatie is in p5.js de kinderen draaien in y richting, aan size moet daarom P3D worden toegevoegd (voor p5.js WEBGL)

OOP Familie met draaiende kinderen.                          terug naar de inleiding
 
Schets met de subclass "Mens" met de methodes man en vrouw en de superclass met rotatie methodes
De schets is uitgelijnd naar het computer scherm formaat.
De breedte en hoogte van de figuren is  nx en ny net als het huis in de class "Huis" van de schets huizenfabriek
 
 

 Mens vrouw;  
 Mens vkindRondV; 
 Mens vkindRondM; 
 Mens man; 
 Mens mkindRondM; 
 Mens mkindRondV; 
 Ruitjes ruitjespap; 
 float x; float y; 
 float nx; float ny; 
 float n; 
 void setup() {  
// fullScreen(P3D); 
 size(960,540,P3D); 
 x = width/2;  
 y = height/2;  
 nx = width/2.5; 
 ny = height/2.5; 
 n = height/2.5; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n, x, y); 
 //constructor 1) = x , 2) = y 3) = breedte, 4) = hoogte 
 vrouw   = new Mens(x+n, y+n*0.5, nx, ny, color(106, 165, 45));  
 //n*0.5 is de staal van de draaicirkel 
 vkindRondV = new Mens(n*0.5, 0, nx*0.8, ny*0.5, color(106, 165, 255));  
 mkindRondV = new Mens(n*0.5, 0, nx*0.8, ny*0.5, color(200, 100, 100)); 
  
 man    = new Mens(x-n, y+n*0.5, nx, ny, color(255, 165, 45));  
 mkindRondM = new Mens(n*0.5, 0, nx*0.8, ny*0.5, color(200, 100, 100));  
 vkindRondM = new Mens(n*0.5, 0, nx*0.8, ny*0.5, color(106, 165, 255));  
} 
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
//De niet bewegende figuren tekenen 
 man.display_man(); 
 vrouw.display_vrouw(); 
 ruitjespap.display(); 
  
//Kinderen die rond de man draaien 
//in Translate de positie van de man 
 pushMatrix();  
 translate(x-n, y+n*0.5); 
  mkindRondM.draaienYLi();  
  mkindRondM.display_man();  
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix(); 
 translate(x-n, y+n*0.5); 
  vkindRondM.draaienYRe(); 
  vkindRondM.display_vrouw(); 
 popMatrix(); 
  
 //Kinderen die rond de vrouw draaien 
 //in Translate de positite van de vrouw 
 pushMatrix();  
  translate(x+n, y+n*0.5); 
  mkindRondV.draaienYLi();  
  mkindRondV.display_man();  
 popMatrix(); 
 
 pushMatrix(); 
  translate(x+n, y+n*0.5); 
  vkindRondV.draaienYRe(); 
  vkindRondV.display_vrouw(); 
 popMatrix();  
}
 
De subclass "Mens" met de methodes man en vrouw
 
 

class Mens extends Super { 
  
Mens(float x_, float y_, float nx_, float ny_, color c_) {  
 super(x_, y_, nx_, ny_, c_); 
 } 
 
 void display_man() {  
 rectMode(CORNER);  
 fill(c);  
 rect(x-nx*0.1, y-ny*0.7, nx*0.2, ny*0.35);   // lijf 
 fill(255);  
 ellipse(x, y-ny*0.85, nx*0.2, ny*0.3);     // hoofd  
 fill(255, 0, 0);  
 ellipse(x-nx*0.05, y-ny*0.9, nx*0.04, nx*0.04); // oog re  
 ellipse(x+nx*0.05, y-ny*0.9, nx*0.04, nx*0.04); // oog re // oog li  
 ellipse(x, y-ny*0.85, nx*0.03, nx*0.04);    // neus  
 fill(255); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.02, 30);     // mond  
 ellipse(x+nx*0.1, y-ny*0.85, nx*0.03, ny*0.06); // rechter oor  
 ellipse(x-nx*0.1, y-ny*0.85, nx*0.03, ny*0.06); // linker oor  
 rectMode(CORNER); 
 rect(x-nx*0.2, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.2);    // linkerarm  
 rect(x+nx*0.1, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.2);    // rechterarm  
 rect(x-nx*0.08, y-ny*0.35, nx*0.06,ny*0.35);   // linkerbeen  
 rect(x+nx*0.02,y-ny*0.35, nx*0.06,ny*0.35);   // rechterbeen 
 } 
 
void display_vrouw() {  
 rectMode(CORNER);  
 fill(c);  
 rect(x-nx*0.1, y-ny*0.7, nx*0.2, ny*0.2);    // lijf 
 fill(255);  
 ellipse(x, y-ny*0.85, nx*0.2, ny*0.3);     // hoofd  
 fill(255, 0, 0);  
 ellipse(x-nx*0.05, y-ny*0.9, nx*0.04, nx*0.04); // oog re  
 ellipse(x+nx*0.05, y-ny*0.9, nx*0.04, nx*0.04); // oog re // oog li  
 ellipse(x, y-ny*0.85, nx*0.03, nx*0.04);    // neus  
 fill(255); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.02, 30);     // mond  
 ellipse(x+nx*0.1, y-ny*0.85, nx*0.03, ny*0.06); // rechter oor  
 ellipse(x-nx*0.1, y-ny*0.85, nx*0.03, ny*0.06); // linker oor  
 rectMode(CORNER); 
 rect(x-nx*0.2, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.2);  // linkerarm  
 rect(x+nx*0.1, y-ny*0.75, nx*0.1, ny*0.2);  // rechterarm  
 rect(x-nx*0.08, y-ny*0.2, nx*0.06,ny*0.2);  // linkerbeen  
 rect(x+nx*0.02,y-ny*0.2, nx*0.06,ny*0.2);  // rechterbeen 
 fill(c);  
 quad(x-nx*0.1, y-ny*0.5, x+nx*0.1, y-ny*0.5, x+nx*0.2, y-ny*0.2, x-nx*0.2, y-ny*0.2); 
 } 
}

 
 De superclass met de rotatie methodes
 
 

class Super { 
 float x; 
 float y; 
 float nx; 
 float ny; 
 color c; 
 int i; 
 
 Super(float x_, float y_, float nx_, float ny_, color c_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  ny = ny_; 
  nx = nx_; 
  c = c_; 
 } 
  
 void display_man() { 
   
 } 
 
 void draaienYLi() { 
  i = i+1; 
  rotateY(radians(i)); 
  if (i == 360) i = 0; 
 } 
 
 void draaienYRe() { 
  i = i+1; 
  rotateY(-radians(i)); 
  if (i == 360) i = 0; 
 } 
}