header

schets met een roterende alien                                      terug naar de inleiding

Bekijk de roterende aliens in de li bovenhoek

De schets maakt gebruik  van de class Aliens en Ruitjes

 

 

Aliens vreemd0; 
Aliens vreemd1; 
Aliens vreemd2; 
Ruitjes ruiten; 
 
float x; 
float y; 
float nx; 
float ny; 
float i; 
//Omdat nu x, y, nx en ny in draw in translate komen moeten de variabelen 
//als global worden gedeclareerd!
// fullScreen(); 
 size(960, 540); 
void setup() { 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 nx = height/30; 
 ny = height/30; 
 ruiten = new Ruitjes(nx, x, y); 
 vreemd0 = new Aliens(0, 0, nx, ny/3, 4, color(#D34DC4)); 
 vreemd1 = new Aliens(x-8*nx, y, 3*nx, ny, 2, color(#89A8E5)); 
 vreemd2 = new Aliens(x+10*nx, y, nx, ny, 1, color(#49DE33)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  
 pushMatrix(); 
 translate(x-20*nx, y-10*ny); 
 rotate(radians(i)); 
 i++; 
 vreemd0.rectHoofd(); 
 vreemd0.lichaam(); 
 popMatrix(); 
  
 vreemd1.arcHoofd(); 
 vreemd1.lichaam(); 
 vreemd2.rectHoofd(); 
 vreemd2.lichaam(); 
 ruiten.ruitjespapier(); 
 vreemd2.heenEnTerug(); 
 vreemd1.opEnNeer(); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}