aliens1

 

 

 

 

 

 

aliens2

 

 

 

 

 

 

aliens3

 

 

 

 

 

 

 

aliens4

 

 

ruitjespapier alien
 
OOP aliens met een class om de aliens op ruitjespapier te zetten           terug naar de inleiding
 
De bewegende aliens op het ruitjespapier
zie ook de alien die zich door boxen op en neer beweegt
 
de schets maakt gebruik van de class Aliens en Ruitjes
 
 
 

Aliens vreemd0; 
Aliens vreemd1; 
Aliens vreemd2; 
Ruitjes ruiten; 
 
void setup() { 
 //x, y, nx en ny zijn locale variabele tbv de constructor
// fullScreen(); 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float nx = height/30; 
 float ny = height/30; 
 ruiten = new Ruitjes(x,y,nx); 
 vreemd0 = new Aliens(x-20*nx, y-10*ny, nx, ny/3, 4, color(#D34DC4)); 
 vreemd1 = new Aliens(x-8*nx, y, 3*nx, ny, 2, color(#89A8E5)); 
 vreemd2 = new Aliens(x+10*nx, y, nx, ny, 1, color(#49DE33)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 vreemd0.rectHoofd(); 
 vreemd0.lichaam(); 
 vreemd1.arcHoofd(); 
 vreemd1.lichaam(); 
 vreemd2.rectHoofd(); 
 vreemd2.lichaam(); 
 ruiten.ruitjespapier(); 
 vreemd2.heenEnTerug(); 
 vreemd0.heenEnTerug(); 
 vreemd1.opEnNeer(); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}

 

Aliens class

 

class Aliens {
float x; 
 float y; 
 float nx; 
 float ny; 
 color c; 
 float snelh;
Aliens(float x_, float y_, float nx_, float ny_, float snelh_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 nx = nx_; 
 ny = ny_; 
 c = c_; 
 snelh = snelh_; 
 }
void arcHoofd() { 
 beginShape(); 
 { 
 vertex(x-nx/2, y); //1 
 vertex(x-nx/2, y-ny); //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny); //3 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny); //4 
 vertex(x-nx/2, y-2*ny); //5 
 vertex(x, y-2.5*ny); //6 
 vertex(x+nx/2, y-2*ny); //7 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny); //8 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny); //9 
 vertex(x+nx/2, y-ny); //10 
 vertex(x+nx/2, y); //11 
 endShape(CLOSE); 
 }
fill(0, 0, 255); 
 //ogen 
 ellipse(x-nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
 ellipse(x+nx/2, y-3*ny, nx/2, ny); 
 //mond 
 fill(255, 255, 0); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-5*ny/3, 1.5*nx, ny/4); 
 fill(255, 0, 0); 
 //schedel 
 arc(x, y-3*ny, 3*nx, 6*nx, radians(180), radians(360)); 
 }
void rectHoofd() { 
 fill(250, 100, 0); 
 //--------------------hoofd 2----------------------- 
 beginShape(); 
 { 
 vertex(x-nx/2, y-ny); //1 
 vertex(x-1.5*nx, y-3*ny); //2 
 vertex(x-2.5*nx, y-3*ny); //3 
 vertex(x-2.5*nx, y-4*ny); //4 
 vertex(x-1.5*nx, y-4*ny); //5 
 vertex(x-1.5*nx, y-5*ny); //6 
 vertex(x-nx/2, y-6*ny); //7 
 vertex(x+nx/2, y-6*ny); //8 
 vertex(x+1.5*nx, y-5*ny); //9 
 vertex(x+1.5*nx, y-4*ny); //10 
 vertex(x+2.5*nx, y-4*ny); //11 
 vertex(x+2.5*nx, y-3*ny); //12 
 vertex(x+1.5*nx, y-3*ny); //13 
 vertex(x+nx/2, y-ny); //14 
 endShape(CLOSE); 
 }
fill(0, 0, 255); 
 //ogen 
 ellipse(x-nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
 ellipse(x+nx, y-4.5*ny, nx/2, ny); 
 //neus 
 fill(255, 0, 0); 
 triangle(x-nx/2, y-3*ny, x, y-4*ny, x+nx/2, y-3*ny); 
 //mond 
 fill(255, 255, 0); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y-2.5*ny, 2*nx, ny/4); 
 fill(255, 200, 0); 
 //hals 
 quad(x-1.5*nx, y, x-nx/2, y-ny, x+nx/2, y-ny, x+1.5*nx, y); 
 }
void lichaam() { 
 fill(c); 
 beginShape(); 
 { 
 vertex(x-1.5*nx, y+7*ny); //1 
 vertex(x-2.5*nx, y+2.5*ny); //2 
 vertex(x-nx, y+ny); //3 
 vertex(x-4.5*nx, y); //4 
 vertex(x+4.5*nx, y); //5 
 vertex(x+nx, y+ny); //6 
 vertex(x+2.5*nx, y+2.5*ny); //7 
 vertex(x+1.5*nx, y+7*ny); //8 
 vertex(x, y+3*ny); //9 
 endShape(CLOSE); 
 } 
 fill(255, 0, 0); 
 rectMode(CENTER); 
 rect(x, y+ny, 2*nx, ny/4); 
 }
void heenEnTerug() { 
 x = x + snelh; 
 if (x > width || x < 0) { 
 snelh = snelh *-1; 
 } 
 }
void opEnNeer() { 
 y = y + snelh; 
 if (y > height || y < 0) { 
 snelh = snelh *-1; 
 } 
 } 
}
 

De class tbv het ruitjespapier

 

class Ruitjes { 
 //class voor ruitjespapier in TV formaat 
 //voor n mag height/10, height/20, height/30, height/60 of height/120 zijn. 
 //Voor deze waarden is de correctiefactor j-width/160 in de verticale lijn nodig 
 //Bij andere waarden klopt het ruitjespapier niet meer  
 //Voor het rechthoekige canvas is de correctie niet nodig  
 float x; 
 float y; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float x_, float y_, float n_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
 } 
 
 void ruitjespapier() {  
  strokeWeight(1);   
  // horizontale lijntjes 
  for (float i = 0; i < height; i = i + n) {   
   line(0, i, width, i); 
  }  
  //verticale lijntjes 
  for (float j = 0; j < width; j = j + n) {   
   line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
  }  
  strokeWeight(2);  
  stroke(255, 0, 0);  
  //assenstelsel  
  line(0, height/2, width, height/2);  
  line(width/2, 0, width/2, height); 
  strokeWeight(8); 
  //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
  for (int k = 0; k < height; k = k+5) {     
   point(x-k*n, y); 
   point(x+k*n, y); 
   point(x, y-k*n); 
   point(x, y+k*n); 
  }  
  strokeWeight(1); 
  stroke(0); 
 } 
}