header

4) met de muisknop de kleur veranderen door in de class de methodes jurkRood en jurkGroen toe te voegen
 
Linker muisknop maakt het jurkje rood. Rechter muisknop maakt  het jurkje weer groen
 
ipv LEFT mag je ook 37 invoeren en ipv RIGHT is dit 39   terug naar de inleiding
 

Mens man; 
Mens vrouw; 
 
void setup() { 
 size(840, 560); 
 man = new Mens(width/3*1, height/2); 
 vrouw = new Mens(width/3*2, height/2); 
} 
 
void draw() { 
 man.man(); 
 vrouw.vrouw(); 
}  
void mousePressed() { 
 if (mouseButton == LEFT) {   
  vrouw.jurkRood(); 
 } 
 if (mouseButton == RIGHT) { 
  vrouw.jurkGroen(); 
 } 
}
 

De mens klasse met de jurkRood en jurkGroen methode
Wat is de kleur van het jurkje als je in jurkRood g en b weglaat?
Je kan r, g en b natuurlijk ook in de constructor zetten, maar er is een slimmere oplossing.
 

 
class Mens { 
 float x; float y; 
 float r= 106; float g = 165; float b = 45; 
 Mens(float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 } 

 
void man() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 

 
void vrouw() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 fill(r, g, b); // licht groen 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 fill(255); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 

 
void heen() { 
 x++; 
 if (x > width) { 
 x = 0; 
 } 
 } 

 
void terug() { 
 x--; 
 if (x < 0) { 
 x = width; 
 } 
 } 

 
void jurkRood() { 
 r = 255; 
 g = 0; 
 b = 0; 
 } 

void jurkGroen() { 
 r = 106; 
 g = 165; 
 b = 45; 
 } 
}