beweging1

 

 

 

 

 

 

 

 

beweging2

 

 

 

 

 

 

 

beweging3

man en vrouw methodes en twee bewegingsmethodes in de class Mens.                      terug naar de inleiding
 
De schets met 9 mensen
 
 
 

Mens m1; Mens m2; Mens m3;  
Mens m4; Mens m5; Mens m6;  
Mens m7; Mens m8; Mens m9; 
 
void setup() {  
 size(960,540);  
 //Bovenster rij 
 m1 = new Mens(width/4*1, height/4*1, height/15); 
 m2 = new Mens(width/4*2, height/4*1, height/20); 
 m3 = new Mens(width/4*3, height/4*1, height/25); 
 //Middelste rij 
 m4 = new Mens(width/4*1, height/4*2, height/25); 
 m5 = new Mens(width/4*2, height/4*2, height/20); 
 m6 = new Mens(width/4*3, height/4*2, height/15); 
 //Onderste rij 
 m7 = new Mens(width/4*1, height/4*3, height/20); 
 m8 = new Mens(width/4*2, height/4*3, height/20); 
 m9 = new Mens(width/4*3, height/4*3, height/20); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 m1.vrouw(); m2.vrouw(); m3.vrouw();  
 m1.heen(); m2.heen(); m3.heen(); 
 m4.man(); m5.man(); m6.man(); 
 m4.terug(); m5.terug(); m6.terug(); 
 m7.vrouw(); m8.vrouw(); m9.vrouw(); 
 m7.heen(); m8.heen(); m9.heen(); 
}
 

De class ¨Mens¨

 

class Mens { 
 
 float x; 
 float y; 
 float n;  
 
 float henw = 1; 
 
 Mens(float x_, float y_, float n_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
 } 
 
 void man() { 
  //lichaam 
  fill(255, 0, 0); 
  rectMode(CENTER); 
  rect(x, y, n, n*2); 
  //hoofd 
  ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
  //arm li 
  rectMode(CORNER); 
  rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
  //arm re 
  rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
  //li been 
  rect(x-n/2, y+n, n/3, 1.5*n);  
  //Re been 
  rect(x+n/6, y+n, n/3, 1.5*n); 
 }   
 void vrouw() { 
  //lichaam 
  fill(255, 255, 0); 
  rectMode(CENTER); 
  rect(x, y-n/4, n, n*1.5); 
  //hoofd 
  ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
  //arm li 
  rectMode(CORNER); 
  rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
  //arm re 
  rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
  //jurk 
  quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); 
  //li been 
  rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);  
  //Re been 
  rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n); 
 } 
 
 void heen() {  
  x++;  
  if (x > width) {  
   x = 0; 
  } 
 } 
 
 void terug() {  
  x--;  
  if (x < 0) {  
   x = width; 
  } 
 } 
}