header

inkapseling

inleiding object georienteerd programeren met een class
 

1) structuur van een sketch en class in OOP

2) De  methode bobbet in de class Mens.

3) De man en vrouw methodes met twee bewegingsmethodes in de class Mens

4) met de muisknop de kleur veranderen door de methodes jurkRood en jurkGroen toe te voegen

5) met de muisknop de kleur veranderen door de color functie aan de constructor toe te voegen

6) Een bewegingsmethoden voor de heen en terug beweging. toegevoegd.

7) de bewegingsmethodes x, y bewegingen en opEnNeer toegevoegd.

8) diameter van vormen varieren

9) vormen overlappen en diameters varieeren

10) vormen overlappen, diameters varieeren met ster class