header

6) heen en terug bewegen in een methode   toegevoegd                                              terug naar de inleiding
 
 

class Mens {  
 float x;  
 float y;  
 float snelhHeen = 2; 
 float snelhTerug = 4; 
 float snelhHeenEnTerug = 3; 
 
 Mens(float x_, float y_) {  
  x = x_;  
  y = y_;  
 } 
  
 void man() {  
  fill(255);  
  ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd  
  rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links  
  rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts  
  rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf  
  rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links  
  rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 
  
  void vrouw() {  
  fill(255);  
  ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd  
  rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links  
  rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts  
  fill(106, 165, 45); // licht groen  
  triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
  fill(255);  
  rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf  
  rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links  
  rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 
 void heen() {  
  x = x + snelhHeen;  
  if (x > width) {  
   x = 0; 
  } 
 } 
 void terug() {  
  x = x - snelhTerug;  
  if (x < 0) {  
   x = width; 
  } 
 } 
 void heenEnTerug() { 
  x = x + snelhHeenEnTerug;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
  } 
 } 
 void terugEnHeen() { 
  x = x - snelhHeenEnTerug;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
  } 
 } 
}