header

Eenvoudig voorbeeld met roterende en bewegende poppetjes                             terug naar de inleiding
 
Zie voor het ruitjespapier de class  "Ruitjes".
 
 

Pop pop1; 
Pop pop2; 
Pop pop3; 
Ruitjes ruit; 
float x; 
float y; 
float n; 
float i; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 // fullScreen(); 
 x = width/2; 
 y = height/2; 
 n = height/10; 
 ruit = new Ruitjes(x, y, n); 
 
 //pop1 links plaatsen. dit uitrekenen met n = height/10 = 54 
 //aantal vakjes op de x as = 960/54 = 17.77777 
 //dit delen door 2 = 8.888888 als je 9 invul beweegt het poppetje niet 
 //want het poppetje bevindt zich buiten de range (x<0), 8.8 invullen werkt wel 
 
 pop1 = new Pop(x-8.8*n, y-n/2, n); 
 pop2 = new Pop(0, 0, n/2); 
 pop3 = new Pop(x+5*n, y, n*1.5); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 ruit.display(); 
 pop1.display(); 
 pop1.bewegen();  
 println(pop1.x); 
 
 pushMatrix(); 
 translate(x-5*n, y-3*n); 
 rotate(radians(i)); 
 i++; 
 pop2.display(); 
 popMatrix(); 
 
 pop3.display(); 
}
 

de class Pop

 

class Pop { 
 float x; 
 float y; 
 float n; 
 
 float snelh = 1; 
 
 Pop(float x_, float y_, float n_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
 } 
 
 void display() 
 { 
  fill(255, 255, 0);  
  rectMode(CENTER);  
  rect(x, y-n/4, n, n*1.5);      //lichaam  
  ellipse(x, y-1.5*n, n, n);      //hoofd  
  rectMode(CORNER);  
  rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5);     //arm li  
  rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5);    //arm re  
  quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); //jurk  
  rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);   //li been  
  rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);    //Re been 
 } 
 
 void bewegen() 
 { 
  x = x + snelh; 
  if (x > width || x < 0) snelh = snelh *-1; 
 } 
}