header

 

 

cirkels en vierkant varieren in grootte

 

 

 

 

cirkels en vierkant varieren in grootte

8) diameter van vormen varieren.          terug naar de inleiding

middels de alfa in de color functie krijg je bij het bewegen allerlij kleur effecten

 

DiamVar rood; 
DiamVar groen; 
DiamVar blauw; 
DiamVar groenLiBoven;
void setup() { 
 size(1000, 1000); 
 //fullScreen(); 
 //argumenten van de constructor: x positie, y positie, kleinste diameter 
 //grootste diameter, snelheid en r, g, b, alfa kleur
 
 rood = new DiamVar(width/4*2, height/2, width/17, width/1.25, 0.5, color(255, 0, 20)); 
 groen = new DiamVar(width/4*2, height/2, width/5, width/1.7, 3, color(0, 255, 0, 100)); 
 blauw = new DiamVar(width/4*2, height/2, width/5, width/2.5, 0.5, color(0, 0, 255, 100)); 
 groenLiBoven = new DiamVar(width/4*1, height/4*1, width/17, width/2.5, 0.3, color(0, 255, 20,100)); 
}
void draw() { 
 background(100, 100, 200);
 
 rood.cirkel(); 
 rood.kleinGroot();
 
 groen.cirkel(); 
 groen.kleinGroot();
 
 blauw.vierkant(); 
 blauw.kleinGroot(); 
 
 groenLiBoven.cirkel(); 
 groenLiBoven.kleinGroot(); 
}
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
}

de klasse DiamVar

 

class DiamVar { 
 float x; 
 float y; 
 float b; 
 float beginvar; 
 float groot; 
 color c; 
 float snelh;
float begin;
 
DiamVar(float x_, float y_, float beginvar_, float groot_, float snelh_, color c_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 beginvar = beginvar_; 
 groot = groot_; 
 snelh = snelh_; 
 c = c_;
 begin = beginvar;
}
void cirkel() { 
 fill(c); 
 ellipse(x, y, beginvar, beginvar); 
 }
void vierkant() { 
 rectMode(CENTER); 
 fill(c); 
 rect(x, y, beginvar, beginvar); 
 }
 
void kleinGroot() { 
 beginvar = beginvar + snelh; 
 if ((beginvar > groot) || (beginvar < begin)) 
 { 
 snelh = snelh * -1; 
 } 
 }
}