diameter van vormen varieren.          terug naar de inleiding

bekijk de in diameter varierende cirkels en vierkant

 

DiamVar rood;  
DiamVar groen; 
DiamVar blauw; 
DiamVar groen2; 
DiamVar paars; 
 
void setup() {  
 // fullScreen(); 
 //De code is uitgelijnd naar een vierkant canvas. 
 //In fullSreen() kloppen de verhoudingen niet meer 
 // size(1000, 1000); 
 size(560, 560); 
 float x = width/2; 
 float y =height/2; 
 float n = height/40; 
 
 //argumenten van de constructor: x positie, y positie, kleinste diameter 
 //grootste diameter, snelheid en r, g, b, alfa kleur 
 rood  = new DiamVar(x-10*n, y-10*n, n,  20*n, 0.5, color(255, 0, 20, 100));  
 groen = new DiamVar(x,   y-10*n, 5*n, 15*n, 3,  color(0, 255, 0, 100));  
 blauw = new DiamVar(x,   y,   5*n, 15*n, 0.5, color(0, 0, 255, 100)); 
 groen2 = new DiamVar(x-10*n, y+10*n, 5*n, 20*n, 0.4, color(0, 255, 20, 100)); 
 paars = new DiamVar(x+10*n, y+10*n, 5*n, 20*n, 0.4, color(255, 0, 255, 100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 rood.display();  
 rood.kleinGroot(); 
 groen.display();  
 groen.kleinGroot(); 
 blauw.vierkant(); 
 blauw.kleinGroot(); 
 groen2.display();  
 groen2.kleinGroot(); 
 paars.display();  
 paars.kleinGroot(); 
} 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }  
 if (key == 'r') {  
  loop(); 
 } 
}

de klasse ¨DiamVar¨
 
 

class DiamVar {  
 float x; float y; float b;  
 float beginvar; 
 float groot; 
 color c;  
 float snelh; 
 float begin; 
 DiamVar(float x_, float y_, float beginvar_, float groot_, float snelh_, color c_) {  
  x = x_;  
  y = y_;  
  beginvar = beginvar_;  
  groot = groot_; 
  snelh = snelh_; 
  c = c_; 
  begin = beginvar; 
 } 
 void display() { 
  fill(c);  
  ellipse(x, y, beginvar, beginvar); 
 } 
 void vierkant() {  
  rectMode(CENTER);  
  fill(c);  
  rect(x, y, beginvar, beginvar); 
 } 
 void kleinGroot() { 
  beginvar = beginvar + snelh; 
  if ((beginvar > groot) || (beginvar < begin)) 
  { 
   snelh = snelh * -1; 
  } 
 } 
}