header

De "Ruitjes"  class                                        terug naar de inleiding
 
 

class Ruitjes { 
 float y; 
 float x; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float n_, float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 n = n_; 
 } 
 
 void display() { 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) { 
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 } 
 
 //verticale lijntjes 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) { 
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
 
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0); 
 //rode assenstelsel 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 line(width/2, 0, width/2, height); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(n/10); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
 } 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 } 
}