header

De ruitjespapier class                                             terug naar de inleiding
 
 

class Ruitjes { 
 //class voor ruitjespapier in TV formaat 
 //voor n mag height/10, height/20, height/30, height/60 of height/120 zijn. 
 //Voor deze waarden is de correctiefactor j-width/160 in de verticale lijn nodig 
 //Bij andere waarden klopt het ruitjespapier niet meer  
 //Voor het rechthoekige canvas is de correctie niet nodig  
 float x; 
 float y; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float x_, float y_, float n_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
 } 
 
 void ruitjespapier() {  
  strokeWeight(1);   
  // horizontale lijntjes 
  for (float i = 0; i < height; i = i + n) {   
   line(0, i, width, i); 
  }  
  //verticale lijntjes 
  for (float j = 0; j < width; j = j + n) {   
   line(j-width/160, 0, j-width/160, height); 
  }  
  strokeWeight(2);  
  stroke(255, 0, 0);  
  //assenstelsel  
  line(0, height/2, width, height/2);  
  line(width/2, 0, width/2, height); 
  strokeWeight(8); 
  //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
  for (int k = 0; k < height; k = k+5) {     
   point(x-k*n, y); 
   point(x+k*n, y); 
   point(x, y-k*n); 
   point(x, y+k*n); 
  }  
  strokeWeight(1); 
  stroke(0); 
 } 
}