header

De "Ruitjes"  class                                        terug naar de inleiding
 

De horizotale en verticale lijnen worden vanuit het middelpunt (width/2, height/2) getekend en hebben een afstand i tot elkaar want i = i + n

In deze class is n de breedte en hoogte van een vakje

In de "Ruitjes" class onder deze class is nx de breedte en ny de hoogte van een vakje

 

class Ruitjes { 
 float y; 
 float x; 
 float n; 
 
 Ruitjes(float n_, float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 n = n_; 
 } 
 
 void display() { 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) { 
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 } 
 
 //verticale lijntjes 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) { 
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
 
 strokeWeight(2); 
 stroke(255, 0, 0); 
 //rode assenstelsel 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 line(width/2, 0, width/2, height); 
 stroke(0); 
 strokeWeight(n/10); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen 
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) { 
 point(x-k*n, y); 
 point(x+k*n, y); 
 point(x, y-k*n); 
 point(x, y+k*n); 
 } 
 strokeWeight(1); 
 stroke(0); 
 } 
}
 
De "Ruitjes" class waarin  nx = de breedte van het vakje en ny = de hoogte van het vakje
 
 

class Ruitjes {  
 float y; 
 float x; 
 float nx; 
 float ny; 
 // constructor 1) nx = breedte 2) ny is de hoogte van een vakje 
 Ruitjes(float nx_, float ny_, float x_, float y_) {  
 x = x_; 
 y = y_; 
 nx = nx_; 
 ny = ny_; 
 }  
  
 void display() {  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes ny is de afstand tussen de horizontale lijnen 
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + ny) {  
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 }  
  
 //verticale lijntjes nx is de afstand tussen de verticale lijnen 
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + nx) {  
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
  
 strokeWeight(2);  
 stroke(255, 0, 0);  
 //rode assenstelsel  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 line(width/2, 0, width/2, height);  
 stroke(0); 
 strokeWeight(nx/5); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) {  
 point(x-k*nx, y);  
 point(x+k*nx, y);  
 point(x, y-k*ny);  
 point(x, y+k*ny);  
 }  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0);  
 }  
}