header

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vier mensen op een rij

 

 

2) bobBet in de klasse Mens plaatsen.                                                   terug naar de inleiding
 
Het is veel overzichtelijker om een methode voor bob en een voor bet aan te maken.
Zo heb je de classe Mens die uit twee soorten mensen bestaat.
 
 

class Mens { 
 float x; 
 float y; 
 int mv;
Mens(float x_, float y_, int mv_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 mv = mv_; 
 }
 
void bobBet() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 

if (mv == 0) { 
 fill(106, 165, 45); // licht groen 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 } 
 fill(255); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 
}
 

Het script met 4 maal bobbet

 

 
Mens m1; 
Mens m2; 
Mens m3; 
Mens m4; 

void setup() { 
// size(840, 560); 
 fullScreen(); 
 m1 = new Mens(width/5*1, height/2, 0); 
 m2 = new Mens(width/5*2, height/2, 1); 
 m3 = new Mens(width/5*3, height/2, 0); 
 m4 = new Mens(width/5*4, height/2, 1); 
} 
void draw() { 
 m1.bobBet(); 
 m2.bobBet(); 
 m3.bobBet(); 
 m4.bobBet(); 
}