header

schets met 11 dansende ballen in een array                                terug naar de inleiding
 
bekijk de dansende ballen
 
 

Ballen [] bal; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 bal = new Ballen[10]; 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
  bal[i] = new Ballen(random(0,width), random(0, height)); 
 } 
} 
 
void draw() { 
// background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
{ 
 bal[i].display(); 
 bal[i].randcontrole(); 
 bal[i].snelh(); 
} 
} 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}
 

 

de class

 

 

class Ballen { 
 
 float x; 
 float y; 
 float xsnelh = 4; 
 float ysnelh = 4; 
 
 Ballen(float x_, float y_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
 } 
 
 void snelh() { 
  x = x + xsnelh; 
  y = y + ysnelh; 
 } 
 
 void randcontrole() { 
  if (x > width || x < 0) xsnelh = xsnelh*-1; 
  if (y > height || y < 0) ysnelh = ysnelh*-1; 
 } 
 
 void display() { 
  fill(255, 0, 0); 
  ellipse(x, y , 20, 20); 
 } 
}