mens1

 

 

 

 

 

 

 

 

mens2

 

 

 

 

 

 

mens3

 

 

 

 

 

 

 

 

mens4

 

 

 

 

 

mens5

 

 

 

 

 

mens6

Man en vrouw in de class ¬®Mens¬® met het gebruik van een object variabele                              terug naar de inleiding
 
de mensen passen zich aan, aan de grootte van het canvas     de schets maakt gebruik van de class "Ruitjes"
 
 
 

Mens mens0; Mens mens1;  
Mens mens2; Mens mens3; 
Ruitjes ruitjespap; 
float h; 
float hb; 
float groei = 0.5;  
  
void setup() {  
//fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 h = n/9; //voor hoogte h is het poppetje een vakje hoog 
 hb = h;  //hb is de beginhoogte van het poppetje poppetjes uitgelijnd mbv de ruitjespapier class 
 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
 //x, y en n zijn locale variabelen tbv de constructor 
 //h en hb zijn globale variabelen omdat zij ook in de draw lus worden gebruikt 
 mens0 = new Mens(x-4*n, y, h,  color(255,0,244));  
 mens1 = new Mens(x-4*n, y, 6*h, color(255,255,0));  
 mens2 = new Mens(x,   y, h,  color(255,0,0));  
 mens3 = new Mens(x+4*n, y, 6*h, color(255,255,0));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 ruitjespap.display(); 
 mens0.displayMan();  
 mens0.xReLi(); 
 mens1.displayVrouw();  
 mens2.displayMan(); 
 mens2.xLiRe();  
 mens3.displayVrouw();  
 //hb is de beginhoogte van de poppetjes 0 en 2 
 mens0.n = hb;  
 mens2.n = hb;  
 hb = hb + groei; // bij iedere tekencyclus wordt hb 0.5 pixel groter 
  
//zodra hb groter wordt dan 8*h moet de groei afnemen 
  if (hb > 8*h) {  
  groei = - 0.5; 
  } 
//zodra hb kleiner wordt dan h moet de groei weer toenemen  
  if (hb < h) {  
  groei = + 0.5; 
  } 
 }  
  
 void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }  
   
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
 }
 

 

de class Mens
 
 

class Mens {   
 float x; float y; 
 float n; color c; 
  
 float snelh = 1; 
 
 Mens(float x_, float y_, float n_, color c_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
  c = c_; 
 } 
  
 void displayVrouw() {  
  strokeWeight(2);  
  fill(37,159,232,100);   
  ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd    
  rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 3*n);  //lichaam   
  rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li   
  rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re  
  rect(x-n,  y+2*n, n/2, 2*n);  //li been   
  rect(x+n/2, y+2*n, n/2, 2*n);  //Re been  
  fill(c); 
  quad(x-2*n, y+2*n, x-n, y, x+n, y, x+2*n, y+2*n); //jurk  
 }  
   
 void displayMan() {  
  strokeWeight(2);  
  fill(c);    
  ellipse(x, y-4*n, 2*n, 2*n);  //hoofd    
  rect(x-n,  y-3*n, 2*n, 4*n);  //lichaam   
  rect(x-2*n, y-3*n, n,  3*n);  //arm li   
  rect(x+n,  y-3*n, n,  3*n);  //arm re  
  rect(x-n,  y+n,  n/2, 3*n);  //li been   
  rect(x+n/2, y+n,  n/2, 3*n);  //Re been   
 }  
   
 void xLiRe() {    
  x = x + snelh;    
  if ((x > width) || (x < 0)) {    
   snelh = snelh * -1;   
  }   
 }  
  
 void xReLi() {    
  x = x - snelh;    
  if ((x > width) || (x < 0)) {    
   snelh = snelh * -1;   
  }   
 }   
}