beweging0

 poppetjes uitgelijnd mbv de
ruitjespapier class

 

 

mens1

 

 

 

 

 

 

 

mens2

 

 

 

 

 

mens3

 

 

 

 

 

 

 

mens4

 

 

 

 

mens5

 

 

 

 

mens6

Man en vrouw in de class ¬®Mens¬® met het gebruik van een object variabele                              terug naar de inleiding
 
de mensen passen zich aan, aan de grootte van het canvas
 
 
 

Mens mens1;  
Mens mens2;  
Mens mens3;  
Mens mens4; 
  
float nn = 1;  
float groei = 1;;  
  
void setup() {  
 //fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;  
 //x, y en n zijn local variabelen tbv de constructor 
 mens1 = new Mens(x-5*n, y, n, color(255,0,244));  
 mens2 = new Mens(x-2*n, y, n, color(255,255,0));  
 mens3 = new Mens(x, y, n, color(255,0,0));  
 mens4 = new Mens(x+5*n, y, n, color(255,255,0));  
}  
  
void draw() {  
  background(#E6FBFF);  
  mens1.man();  
  mens1.heenEnWeer();  
  mens2.vrouw();  
  mens3.man();  
  mens4.vrouw();  
  mens3.n = nn;  
  mens1.n = nn;  
  nn = nn + groei;  
 if (nn  height/5)  groei = -1;   
}  
  
 void keyPressed() {     
        if (key == 's') {    
    noLoop();    
  }   
     
   if (key == 'r') {       
    loop();    
  }     
 }
 

de class Mens
 
 

class Mens { 
    
  float x; 
  float y; 
  float n; 
  color c; 
   
  float henw = 1; 
 
  Mens(float x_, float y_, float n_, color c_) { 
    x = x_; 
    y = y_; 
    n = n_; 
    c = c_; 
  } 
 
  void man() { 
    //lichaam 
    fill(c); 
    rectMode(CENTER); 
    rect(x, y, n, n*2); 
    //hoofd 
    ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
    //arm li 
    rectMode(CORNER); 
    rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
    //arm re 
    rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
    //li been 
    rect(x-n/2, y+n, n/3, 1.5*n);   
    //Re been 
    rect(x+n/6, y+n, n/3, 1.5*n); 
  } 
   
    void vrouw() { 
    //lichaam 
    fill(c); 
    rectMode(CENTER); 
    rect(x, y-n/4, n, n*1.5); 
    //hoofd 
    ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
    //arm li 
    rectMode(CORNER); 
    rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
    //arm re 
    rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
    //jurk 
    quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); 
    //li been 
    rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);   
    //Re been 
    rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);   
  } 
    
  void heenEnWeer() { 
   x = henw + x;  
   //Als x groter is dan width wordt henw negatief 
   //Als vervolgens x weer kleiner is dan width blijft henw toch negatief !! 
   //want if wordt alleen uitgevoerd als x groter is dan width !! 
   if (x > width || x < 0) henw = 1*-henw; 
} 
}