beweging0

 poppetjes uitgelijnd mbv de
ruitjespapier class

 

 

mens1

 

 

 

 

 

 

 

mens2

 

 

 

 

 

mens3

 

 

 

 

 

 

 

mens4

 

 

 

 

mens5

 

 

 

 

mens6

Man en vrouw in de class ¨Mens¨ met het gebruik van een object variabele                              terug naar de inleiding
 
de mensen passen zich aan, aan de grootte van het canvas
 
 
 

Mens mens1; 
Mens mens2; 
Mens mens3; 
Mens mens4; 
 
float nn = 1; 
float groei = 1;; 
 
void setup() { 
 //fullScreen(); 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 //x, y en n zijn local variabelen tbv de constructor 
 mens1 = new Mens(x-5*n, y, n, color(255,0,244)); 
 mens2 = new Mens(x-2*n, y, n, color(255,255,0)); 
 mens3 = new Mens(x, y, n, color(255,0,0)); 
 mens4 = new Mens(x+5*n, y, n, color(255,255,0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 mens1.man(); 
 mens1.heenEnWeer(); 
 mens2.vrouw(); 
 mens3.man(); 
 mens4.vrouw(); 
 mens3.n = nn; 
 mens1.n = nn; 
 nn = nn + groei; 
 if (nn height/5) groei = -1;  
} 
 
 void keyPressed() {   
    if (key == 's') {  
  noLoop();  
 }  
   
  if (key == 'r') {    
  loop();  
 }   
 }
 

de class Mens
 
 

class Mens { 
  
 float x; 
 float y; 
 float n; 
 color c; 
  
 float henw = 1; 
 
 Mens(float x_, float y_, float n_, color c_) { 
  x = x_; 
  y = y_; 
  n = n_; 
  c = c_; 
 } 
 
 void man() { 
  //lichaam 
  fill(c); 
  rectMode(CENTER); 
  rect(x, y, n, n*2); 
  //hoofd 
  ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
  //arm li 
  rectMode(CORNER); 
  rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
  //arm re 
  rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
  //li been 
  rect(x-n/2, y+n, n/3, 1.5*n);  
  //Re been 
  rect(x+n/6, y+n, n/3, 1.5*n); 
 } 
  
  void vrouw() { 
  //lichaam 
  fill(c); 
  rectMode(CENTER); 
  rect(x, y-n/4, n, n*1.5); 
  //hoofd 
  ellipse(x, y-1.5*n, n, n); 
  //arm li 
  rectMode(CORNER); 
  rect(x-n, y-n, n/2, n*1.5); 
  //arm re 
  rect(x+n/2, y-n, n/2, n*1.5); 
  //jurk 
  quad(x-n, y+n*1.5, x-n/2, y+n/2, x+n/2, y+n/2, x+n, y+n*1.5); 
  //li been 
  rect(x-n/6*3, y+n*1.5, n/3, n);  
  //Re been 
  rect(x+n/6, y+n*1.5, n/3, n);  
 } 
  
 void heenEnWeer() { 
  x = henw + x; 
  //Als x groter is dan width wordt henw negatief 
  //Als vervolgens x weer kleiner is dan width blijft henw toch negatief !! 
  //want if wordt alleen uitgevoerd als x groter is dan width !! 
  if (x > width || x < 0) henw = 1*-henw; 
} 
}