header

7) de bewegingsmethodes x, y bewegingen en opEnNeer toegevoegd
 
 Het script met drie bewegende mensen.                                               terug naar de inleiding
 
 

 
Mens m1; 
Mens m2; 
Mens m3; 

void setup() { 
 size(840, 560); 
 m1 = new Mens(width/4*1, height/2); 
 m2 = new Mens(width/4*2, height/2); 
 m3 = new Mens(width/4*3, height/2); 
} 
void draw() { 
 background(255); 
 m1.man();
 m1.heenEnTerug();
 
 m2.vrouw();
 m2.opEnNeer();
 
 m3.man(); 
 m3.snelhxy(); 
}
 

In de klasse de methodes OpEnNeer en Snelhxy toegevoegd.
 
 


 
class Mens { 
 float x; 
 float y; 
 float snelhHeen = 2; 
 float snelhTerug = 4; 
 float snelhHeenEnTerug = 8; 
 float snelhOpEnNeer = 2; 
 float xsnelh = 1; 
 float ysnelh = 8; 

 
Mens(float x_, float y_) { 
 x = x_; 
 y = y_; 
 } 

 
void man() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 

 
void vrouw() { 
 fill(255); 
 ellipse(x, y-120, 50, 50); // hoofd 
 rect(x-25, y-20, 20, 75); // been links 
 rect(x+5, y-20, 20, 75); // been rechts 
 fill(106, 165, 45); // licht groen 
 triangle(x, y-58, x-35, y, x+35, y); // Minirokje is driehoek 
 fill(255); 
 rect(x-25, y-95, 50, 75); // lijf 
 rect(x-45, y-95, 20, 70); // arm links 
 rect(x+25, y-95, 20, 70); // arm rechts 
 } 

 
void heen() { 
 x = x + snelhHeen; 
 if (x > width) { 
 x = 0; 
 } 
 } 

 
void terug() { 
 x = x - snelhTerug; 
 if (x < 0) { 
 x = width; 
 } 
 } 

 
void heenEnTerug() { 
 x = x + snelhHeenEnTerug; 
 if ((x > width) || (x < 0)) { 
 snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
 } 
 } 

 
void terugEnHeen() { 
 x = x - snelhHeenEnTerug; 
 if ((x > width) || (x < 0)) { 
 snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
 } 
 } 

 
void opEnNeer() { 
 y = y - snelhOpEnNeer; 
 if ((y < 0) || (y > height)) { 
 snelhOpEnNeer = snelhOpEnNeer* -1; 
 } 
 } 

void snelhxy() { 
 x = x + xsnelh; 
 if ((x > width) || (x < 0)) { 
 xsnelh = xsnelh * -1; 
 } 
 y = y + ysnelh; 
 if ((y > height) || (y < 0)) { 
 ysnelh = ysnelh * -1; 
 } 
 } 
}